กรมศิลป์แจงวัดเจดีย์หลวงชำรุด เหตุ ‘ปลวก-แมลงภู่’ กินเนื้อไม้ ทำเสารับน้ำหนักหลังคาไม่ไหว

กรมศิลป์แจงวัดเจดีย์หลวงชำรุด เหตุ ‘ปลวก-แมลงภู่’ กินเนื้อไม้ ทำเสารับน้ำหนักหลังคาไม่ไหว

วัดเจดีย์หลวง – เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดการชำรุดขึ้นภายในวิหารวัดเจดีย์หลวง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และมีการตั้งข้อสงสัยว่ากรมศิลปากรปล่อยให้ผู้รับเหมานำไม้ไม่ได้คุณภาพมาบูรณะวิหารหรือไม่นั้น โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเจดีย์หลวง ได้รับงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 45,000,000 บาท เป็นการตั้งโครงการขอรับเงินงบตั้งแต่ปีงบ 2556 โดยได้รับงบจากทางราชการ ซึ่งกรมศิลปากรได้รับงบรายจ่ายประเภทเงินงบอุดหนุนตามแผนงานพัฒนา และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว จำนวน 44,850,000 บาท และวัดเจดีย์หลวงสมทบงบ 50,000 บาท

นายประทีปกล่าวอีกว่า การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ปีงบ 2557 ดำเนินการบูรณะอาคารหลังคาคลุมวิหาร 15,000,000 บาท ปีงบ 2558 ดำเนินการบูรณะอาคารหลังคาคลุมวิหาร 15,000,000 บาท ปีงบ 2559 ดำเนินการบูรณะอาคารหลังคาคลุมวิหาร 5,400,000 บาท และงานก่อสร้างปรับปรุงส่วนต่างๆ ในพื้นที่ 9,600,000 บาท

นายประทีปกล่าวต่อว่า สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้โอนเงินงบให้วัดเจดีย์หลวง ซึ่งทางวัดจะเป็นผู้ว่าจ้าง และเป็นคู่สัญญากับเอกชนที่เข้ามารับงานจ้าง ส่วนการบริหารสัญญาจ้าง ทางวัดได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ร่วมกับกรรมการที่วัดคัดสรรแล้ว ให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างและควบคุมงาน มีหน้าที่กำกับงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กรมศิลปากรอนุมัติ ซึ่งสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้ตรวจสอบเสาไม้ที่นำมาใช้งาน พบว่า เป็นเสาไม้เนื้อแข็ง และในระหว่างการก่อสร้าง ได้มีการขออนุมัติใช้วัสดุจากผู้รับจ้างถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง

“สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานระยะที่ 1 ส่งผลให้ยอดฉัตรเหนือพระธาตุวัดเจดีย์หลวงหักพับลงมา และพบรอยแตกร้าวรอบองค์พระธาตุเพิ่มเติมบางส่วน ทางสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ในขณะนั้น ได้รับงบรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น งบรายจ่ายประจำปีงบ พ.ศ.2555 และได้รับเงินสนับสนุนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 จำนวน 550,000 บาท ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2557 แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งเป็นงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเจดีย์หลวง45,000,000 บาท” นายประทีป กล่าว

นายประทีปกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ จากการสำรวจความเสียหายอาคารหลังคาคลุมวิหารวัดเจดีย์หลวง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า เกิดจากแมลง ปลวก แมลงภู่ กิน และเจาะเนื้อไม้ ทำให้เสาไม้บางต้นสูญเสียกำลัง และความสามารถในการรับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาที่มีน้ำหนักมาก จึงเกิดการถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาไม้ต้นอื่นๆ ให้รับน้ำหนักจากโครงสร้างหลังคาเพิ่มขึ้นไปจากเดิม อาจจะต้องจำกัดการใช้งานอาคาร พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งค้ำยันเสาอาคารทุกต้นโดยใช้เหล็กรูปพรรณ เพื่อช่วยในการรับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาไว้ก่อน โดยกรมศิลปากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายดังกล่าวตามหลักวิศวกรรม และพิจารณาหาทางแก้ไขโดยด่วนแล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สหรัฐจองก่อน! วัคซีนโควิด 300 ล้านโดส จากบริษัทอังกฤษ แม้ยังไม่ยืนยันประสิทธิภาพ
บทความถัดไปรวบสาวแสบปลอมเอกสารโอนโฉนดที่ดินเชียงใหม่ เหยื่อโดนหลอกหลายจังหวัด