มข.ผนึก ‘ฮาร์วาร์ด-เอ็มไอที’ ดึงนวัตกรรมเอไอเพิ่มความเข้มแข็งทางการแพทย์-สาธารณสุข

มข.ผนึก ‘ฮาร์วาร์ด-เอ็มไอที’ ดึงนวัตกรรมเอไอเพิ่มความเข้มแข็งทางการแพทย์-สาธารณสุข

ม.ขอนแก่น – รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า มข.จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี : ปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ (AI for Healthcare) เพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์ มข.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการแพทย์ และสาธารณสุข โดยการใช้นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก มีคณาจารย์นักวิชาการจากคณะวิชาต่างๆ จาก มข., มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยเอ็ม ไอ ที, สถาบันภายในประเทศ และภาคเอกชน เข้าร่วม

“เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในทุกมิติ การประชุมในครั้งนี้เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพ หรือ Healthcare ด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งคือ มข.กำลังดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ หรือ Medical Hub ที่กำลังก่อสร้างอาคาร และการขยายผลการดำเนินการ สำหรับวงการแพทย์แล้ว ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องในหลายด้าน เช่น การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้ง การวินิจฉัยโรคที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วย เช่น การอ่านชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา การอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ด้วยปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถที่สูงในการตรวจสอบ ช่วยลดความผิดพลาด และแปลผลได้อย่างละเอียดแม่นยำ นอกจากนี้ ยังรวมถึง Machine Learning ที่เป็นหุ่นยนต์เครื่องมือช่วยทางการแพทย์ จะเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทมาก ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จึงได้นำเอาเรื่องของ AI มาเป็นประเด็นสำคัญ รวมทั้ง จะมีหลักสูตรระดับปริญญาโทเรื่องปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์แพทย์ด้วย” รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon