ก.ค.ศ.เห็นชอบจัดสรร 2.3 หมื่นอัตราเกษียณฯ อนุมัติขึ้นงด.ขั้นทะลุ

ก.ค.ศ.เห็นชอบจัดสรร 2.3 หมื่นอัตราเกษียณฯ อนุมัติขึ้นงด.ขั้นทะลุ

ก.ค.ศ.เห็นชอบจัดสรร 2.3 หมื่นอัตราเกษียณ อนุมัติขึ้นเงินเดือนขั้นทะลุ จ้างผู้พิการเข้าทำงาน ครูตั้น จี้ คุรุสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือพัฒนาครู
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน ปี2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานปลัดศธ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) รวม 23,321 อัตรา แบ่งเป็น สพฐ. 21,984 อัตรา สำนักงานปลัดศธ. 254 อัตรา โดยให้สงวนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 2 อัตรา เนื่องจากอยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางการจัดสรรอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการฯ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และสอศ. 1,083 อัตรา จากนี้ทางส่วนราชการจะไปวางแผนจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน สามารถเรียกบรรจุหรือรับย้ายได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ทั้งนี้ ให้สพฐ. สอศ. และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) สงวนอัตราตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับจากอัตราเกษียณฯ รวม 5,641 อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)และศธจ. โดยให้สำนักงานปลัดศธ.เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา และจัดทำรายละเอียดหลักสูตร โดย รองศธจ.ต้องได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 35 วัน ศธจ.ไม่น้อยกว่า 30 วัน ขอบข่ายการพัฒนา 3 ส่วนการเสริมสร้างสมรรถนะ การเรียนรู้ในสภาพจริง และการรายงานผลการเรียนรู้ และการนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบเห็นชอบให้มีการจ้างผู้พิการ ให้ทำงานในสัดส่วน 1:100 ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศธจ. 5 อัตรา ขณะเดียวกันที่ประชุมยังอนุมัติหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการครู ได้รับเงินเดือนขั้นทะลุ กรณีที่เงินเดือนเหลื่อมไปขั้นสูงกว่า จากเดิมจะอนุมัติเงินเดือนทะลุได้ สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและได้รับการเลื่อนเงินเดือนในเดือนเมษายน แต่ผู้ที่อัตราเงินเดือนขั้นสูงชนเดือนตุลาคมจะไม่ได้รับเงินเดือนขั้นทะลุ เช่นอยู่คศ.3 แต่เงินเดือนไปคศ.4 จะไม่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงกว่าขึ้นไป แต่จะได้รับเป็นค่าตอบแทน ดังนั้นก.ค.ศ. จึงมีมติแก้ไขว่า ใครก็ตามถ้าเงินเดือนถึงขั้นที่จะทะลุได้ตามหลักเกณฑ์เงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ำ ไม่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้รับเป็นเงินเดือนไปเลย เหมือนข้าราชการก.พ.
“ในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการศธ. ให้ความสำคัญกับครู เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้ก.ค.ศ. ครุสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหารือ แนวทางจัดสรรอัตรากำลังที่เพียงพอ พัฒนาศักยภาพให้ได้คนเก่ง คนมีคุณภาพมาเป็นครู และให้ครูมีส่วนในการผลักดันคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง โดยเน้นย้ำการทำงานการบูรณาการ ” นายอัมพรกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image