ว.นวัตกรรมฯ ชี้โควิด-19 กระทบภาคการศึกษา เผยวิศวะหุ่นยนต์เน้นปฏิบัติ-ทำกิจกรรมถึง 70%

ว.นวัตกรรมฯ ชี้โควิด-19 กระทบภาคการศึกษา เผยวิศวะหุ่นยนต์เน้นปฏิบัติ-ทำกิจกรรมถึง 70%

โควิด-19 – ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปในหลายภาคส่วน โดยภาคการศึกษาได้รับผลกระทบเรื่องของการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เน้นการเรียนทฤษฎี 30% ลงมือปฏิบัติ 40% และทำกิจกรรมภายนอก 30% ในส่วนของการลงมือปฏิบัติ และทำกิจกรรมภายนอกนั้น ไม่สามารถเรียนออนไลน์ หรือฝึกปฏิบัติออนไลน์ได้ เนื่องจากการเรียนหุ่นยนต์ฯ ต้องคิด ต้องสร้าง ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเหมาะสม ทางสาขาวิชาจึงจัดการเรียนให้สอดคล้องกับมาตราการของทางภาครัฐ คือสลับมาเรียน และการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์อยู่เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นอย่างเพียงพอ โดยทางคณะมีห้องปฏิบัติการ หน่วยพัฒนาและวิจัยด้านหุ่นยนต์ และมีบริษัทคู่ความร่วมมือที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะต้องทำโปรเจคจบ โดยต้องจับคู่กับบริษัท ผลิตหุ่นยนต์ หรือสร้างระบบต่างๆ ที่ใช้งานได้จริง และต้องเรียนรู้การนำเสนองานของตนเองร่วมด้วย มหาวิทยาลัยจะปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาในทุกคณะ โดยต้องมีทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และเป็นนักนวัตกรรม

“ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ เปิดการเรียนการสอนเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งแม้จะยังไม่มีนักศึกษาจบไปสู่สถานประกอบการ แต่ระบบการเรียนการสอนมีการเทรน การฝึกงาน การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเวทีการแข่งขัน การประกวดต่างๆ รับโจทย์วิจัยจากภายนอกมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทุกคนจะมีพื้นฐานด้านการผลิตหุ่นยนต์ มีทักษะการทำงาน สามารถใช้ระบบอัตโนมัติ รวมถึง คิดค้น เป็นผู้ผลิต เป็นผู้ประกอบการ นักพัฒนาสร้างหุ่นยนต์มาขายมาให้บริการ เป็นนักวางแผนการเลือกหุ่นยนต์ฯ มาใช้ให้เหมาะสมกับโรงงาน โดย มธบ.มุ่งสร้างบุคลากรให้ทำงานกับระบบอัตโนมัติได้ทั้งหมด หากใครสนใจ เลือกเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ มั่นใจอนาคตประเทศยังต้องการกำลังคนด้านนี้สูง” ผศ.ดร.ณรงค์เดช กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เด็กๆชนเผ่ามันนิ เข้าเรียนอนุบาลปีแรก ครูประจำชั้นชม ขยันเรียน ไม่เคยขาด
บทความถัดไปใช้ ‘บางกอก อารีนา’ เปิด-ปิดอินดอร์เกมส์ เตรียมหาสถานที่กักตัวให้นักกีฬาต่างชาติ