มรภ.วไลยอลงณ์ฯส่ง1.5 คลิปสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่งให้สพฐ.นำร่องร.ร.ภาคกลาง

มรภ.วไลยอลงณ์ฯส่ง1.5 คลิปสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่งให้สพฐ.นำร่องร.ร.ภาคกลาง

เมื่อวันที่3 กันยายน ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเรื่องการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ที่เริ่มต้นด้วยการนำชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5 Steps ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ไปขยายผลสู่โรงเรียนนำร่องในจังหวัดต่าง ๆ  ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนาชุดสื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ทางมหาวิทยาลัยฯจะได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำชุดสื่อไปทดลองใช้ในจังหวัดนำร่องต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูในการใช้สื่อดังกล่าว

“การพลิกโฉมการศึกษาไทย โดยเน้นการสอนแบบ Active Learning หรือการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งสื่อชุดกิจกรรมวีดิทัศน์ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ชุดนี้จะสามารถพาครูไทยไปสู่การสอนที่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการนำชุดสื่อกิจกรรมนี้ไปใช้คือ การปรับกระบวนการเรียนรู้ของครูให้เข้าใจถึงหลักการสำคัญของการสอนแบบ Active Learning  GPAS 5 Steps และปรับบทบาทของตัวเองให้ทำหน้าที่เป็นโค้ช  เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยการค้นหาและปฏิบัติด้วยตนเอง  เพราะหัวใจสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนคือ ทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้มีความรักที่จะแสวงหาความรู้” ผศ.ดร.สุพจน์กล่าว

ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวว่า สื่อชุดกิจกรรมวีดิทัศน์ชุดนี้ จะนำเสนอการสอนแบบ Active Learning ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสรุปองค์ความรู้ที่จะพาเด็กคิดและทำ สอนให้เด็กรู้จักการถาม ตอบ และสังเกตอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ไปสู่การปฏิสัมพันธ์  ได้แก้ไขปัญหาจริงโดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม ซึ่งสิ่งที่เด็กจะได้จากคลิปวีดิทัศน์ชุดการสอน คือ การเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน มีการแก้ปัญหา การออกแบบงาน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานใหม่ ๆ  ทั้งนี้จะมีการส่งมอบคลิปวีดิทัศน์ชุดการสอนให้แก่ สพฐ. จำนวน 1,500 คลิป เพื่อให้ สพฐ.นำไปขยายผลต่อไป โดยระยะเริ่มต้นจะเริ่มที่ภาคกลาง 13 จังหวัด จังหวัดละ 3 โรงเรียน และจะมีการอบรมพัฒนาครูเพื่อให้มีความเข้าใจในการสอนแบบ Active Learning ในโรงเรียนนำร่อง รวม 2,600 คน จากนั้นจะขยายผลไปยังภาคอื่น ๆ ในลำดับถัดไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เอ๊ะยังไง! ‘ติ๊ก’ โผล่เมนต์หลัง ‘ศรราม’ ประกาศหย่าขาด ก่อนลบออกแทบไม่ทัน 
บทความถัดไปเข้าวงการบันเทิงเต็มตัว..เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน เซ็นสัญญาผลิตซีรีส์ รายการ ให้ เน็ตฟลิกซ์