มข.บริการชุมชน นำองค์ความรู้ให้บริการ ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มข.บริการชุมชน นำองค์ความรู้ให้บริการ ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ม.ขอนแก่น – “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” เป็นหนึ่งในนโยบายและแผนงานสำคัญของ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม อุทิศเพื่อชุมชน และสังคม โดยเน้นการบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่า รวมทั้ง ยังคงเป็นการปลูกฝัง และยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้สังคม โดยความร่วมมือร่วมใจจากประชาคมชาว มข.ด้วยองค์ความรู้ต่างๆ จนเกิดเป็นพลังความมุ่งมั่น และความเชี่ยวชาญ เพื่อรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ล่าสุดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ได้จัดขึ้นอีกครั้ง ณ สถานีรถไฟ จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความสนใจจากชาวขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้ม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 อย่างเข้มงวด

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวว่า การให้บริการชุมชนแบบเคลื่อนที่ที่สถานีรถไฟขอนแก่น วันนี้ มข.ได้ออกหน่วยให้บริการอย่างครอบคลุมรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านการเรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นการให้บริการกับประชาชนโดยเฉพาะคนในชุมชนที่อยู่ในเมืองขอนแก่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลลากรของ มข.รวมทั้ง เครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้ง สื่อมวลชน ที่สำคัญคือสถานีรถไฟขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ทำให้วันนี้เป็นวันที่ มข.ได้นำบริการของมหาวิทยาลัยฯ มาสู่ประชาชน

 

“ปกติแล้ว มข.มีโรงพยาบาล มีกลุ่มวิจัยต่างๆ ที่จะออกพื้นที่ไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมในเมือง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเปิดโอกาสให้บุคลากรของเราได้มาให้บริการกับชุมชนในเมืองขอนแก่น และจะมีการวางแผนที่จะทำในครั้งต่อไปด้วย โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด-19 ทีมของ มข.ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ มีการเฝ้าระวังทั้งในส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัย แล้วก็ยังให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาด โดยที่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนยหัวใจสิริกิติ์ ได้ฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด และที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ให้บริการประชาชนในการคัดกรองต่างๆ หากว่ามีพี่น้องประชาชนท่านใดสงสัย หรือกังวลใจเกี่ยวกับโรคระบาด มข.ให้บริการที่สามารถขอคำแนะนำ ขอรับบริการตรวจคัดกรองได้” รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว

รศ.นพ.ชาญชัยกล่าวต่อว่า สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น ได้มีการปรับตามสถานการณ์ ซึ่งขณะนี้ผ่อนคลายมากขึ้น โดยหลักจะเป็นการเรียนออนไลน์ แต่ในบางสาขาวิชา ต้องทำห้องปฏิบัติการในการฝึกทักษะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้คณะวิชาต่างๆ สามารถปรับตามสถานการณ์ แต่จะต้องรักษากติกาเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรม มข.บริการชุมชน นั้นได้แบ่งรูปแบบการดำเนินงานออกเป็น 13 ส่วนงานที่สำคัญ โดยผู้ที่มาเข้ารับบริการ สามารถขอรับบริการได้ในจุดที่กำหนด ประกอบด้วย

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ด้วยการวัดความดัน น้ำตา และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ

ลำดับต่อมาคือ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ และนวัตกรรมการตรวจคัดกรองตัวอย่างพยาธิใบไม้ตับ การบริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ (Urine urine strip) โดยใช้บัตรประชาชนลงทะเบียน รับอุปกรณ์ตรวจ รอผลตรวจประมาณ 10 นาที แจ้งผล และให้คำแนะนำได้ทันที

นอกจากนี้ ยังคงมีการจัดแสดง นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี มีการแสดงตัวอย่างชิ้นเนื้อโรคมะเร็งท่อน้ำดี ชนิดต่างๆ การจัดนิทรรศการให้ความรู้อาหารปลอดภัย การจัดชุดตัวอย่างการเลือกปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับด้วยตัวเอง และพยาธิใบไม้ตับ

อธิการบดี มข.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการป้องกัน และชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการให้บริการ ตรวจคัดกรองโรคไต เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ การแสดง นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโรคไตสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของโครงการ CKDNETapp CKD รักษ์ไต ที่เป็นระบบทะเบียนสำหรับเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรตไตเรื้อรังที่ใช้ Smartphone ให้การเก็บบันทึกข้อมูล ซึ่งระบบมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับโมดูล CKD-PD เพื่อรับข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ทั้งประเภทเบาหวานและความดัน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะต้น และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องล้างไตผ่านทางช่องท้อง ให้เป็นไปได้แบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังมีการแสดง และให้บริการเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ “สุขศาลา” โดยการวัดค่าต่างๆ ได้คือ ส่วนสูง น้ำหนัก ความดัน ไขมันร่างกาย ค่าน้ำตาลในเลือดโดยใช้เซ็นเซอร์ โดยไม่ต้องเจาะเลือด อ่านข้อมูลผู้ใช้บริการจากบัตรประชาชน และทำการบันทึกข้อมูลลง Thai Care Cloud สามารถเรียกดูผลภายหลัง หรือผ่านทาง web application

ขณะที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดเห็บ หมัดในสัตว์เลี้ยง

ส่วนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ มข.เป็นการนำสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกร 37 ราย ทั้งสินค้าหัตกรรม ผ้าขาวม้า สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าแปรรูปต่างๆ มาร่วมกิจกรรมจำนวน 16 บูธ

ขณะที่คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ ออกรับบริจาคเลือด จำนวน 20 เตียง และมอบหน้ากากอนามัยผ้าจากสภากาชาดไทยแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

ด้านคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้นำหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการ ให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน

ส่วนภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มวิจัยสุขภาพสมอง เป็นการให้คำแนะนำเรื่องสมาธิสั้น ปัญหาพฤติกรรมซึมเศร้า ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น พร้อมคู่มือการดูแลตนเอง มีการประเมินภาวะเครียด ซึมเศร้า และการติดสุรา ในวัยผู้ใหญ่ พร้อมคู่มือการดูแลตนเอง และประเมินด้านความจำ ความจำเสื่อม สมองเสื่อมในวัยสูงอายุ

มข.ยังมีเครือข่ายวิทยุชุมชน ที่มีการให้ความรู้ การแสดงดนตรี-ร้องเพลง กิจกรรมระบายสีสำหรับเด็ก การเล่นเกมส์มหาสนุก

นอกจากนี้ สำนักหอสมุด ได้ออกให้บริการ KKU Library Book Exchange จุดนัดพบของคนรักการอ่าน ให้บริการด้านการอ่าน การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนหนังสือ และมุมอ่านหนังสือสำหรับเยาวชน จุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดเรื่องเล่ามหัศจรรย์แห่งการอ่าน ด้านกองกฎหมาย มข.ได้ออกให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายการกู้ยืม การทวงหนี้ การซื้อขาย ทำนิติกรรมต่างๆ ส่วนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สาธิตการกู้ชีพ CPR แก่ประชาชน

สุดท้าย ภาควิชาวิสัญญีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มีการบริการระงับปวด และฝังเข็ม โดยการให้บริการทั้งหมดเป็นการให้บริการฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon