เปลี่ยนวิถี..รับน้องใหม่ นิเทศฯ สร้างสรรค์ พี่น้องชวนทำดี

เปลี่ยนวิถี..รับน้องใหม่ นิเทศฯ สร้างสรรค์ พี่น้องชวนทำดี

รับน้องใหม่ – เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดโครงการ “นิเทศศาสตร์สร้างสรรค์ พี่น้องชวนกันทำความดี” ด้วยการนำนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ในสาขาวิชากว่า 250 คน ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดภูธรอุทิศ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปลี่ยนวิถีการรับน้องของสาขาวิชานิเทศศาสตร์จากเดิม มาเป็นการรวมพลังระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้ชวนกันมาทำความดีให้กับชุมชนท้องถิ่นที่ตนเองอยู่อาศัย ประกอบกับเป็นช่วงก่อนวันงานประเพณีส่งตายาย ประเพณีสำคัญของชาวใต้ จึงได้มาร่วมกับพัฒนาวัด ทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานประเพณีวันส่งตายายให้กับชุมชน

ดร.ปิยตา นวลละออง ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ฝึกฝนความเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ถือเป็นกระบวนการเรียนการสอนหนึ่งของสาขาวิชาจากการลงมือปฏิบัติ ประกอบกับการจัดกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในทุกชั้นปีของสาขาวิชา มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในสาขาวิชานิเทศศาสตร์อีกด้วย

ด้าน อาจารย์นาวิน วงศสมบุญ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร มรส.และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในโอกาสสำคัญต่างๆ เพราะต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้กระบวนการสื่อสารตามศาสตร์วิชาที่ได้เรียนรู้มา เพื่อจะได้เข้าถึง และเข้าใจชุมชนมากยิ่งขึ้น เพราะการจะเป็นนักสื่อสารที่ดี หรือการเป็นนักสื่อสารมืออาชีพ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารอย่างถ่องแท้ ประกอบกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และฝึกฝนการทำงานอย่างมีจิตอาสา อันเป็นบุคลิกลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่สาขาวิชามุ่งสร้างให้กับบัณฑิตของสาขาวิชาทุกคน

นายกิตติพัฒน์ เพ็ชรพลอย นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2 กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมนี้ เพราะการทำกิจกรรมจิตอาสา ถือเป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ยิ่งได้มีโอกาสทำให้กับชุมชนยิ่งทำให้รู้สึกว่า เราได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง ได้ทำประโยชน์ ได้รู้จักความเสียสละ ภูมิใจมากที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ปิดท้ายที่ นายพิชิตชัย ดียืน นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ตนได้รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องมากขึ้น รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำประโยชน์เพื่อชุมชน และร่วมรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของชาวใต้ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘แพทย์หญิง’ โพสต์ขอโทษคนไข้ หลังถูก ‘หมอเหรียญทอง’ ไล่ออก ชี้ ‘ครั้งนี้ปล่อยวางไม่ได้’
บทความถัดไปชมคลิป “โป๊ป-เบลล่า” เล่าเบื้องหน้าเบื้องหลัง ร้อยเล่ห์มารยา (มีคลิป)