‘ครม.’ อนุมัติ กฎกระทรวงฯ หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

‘ครม.’ อนุมัติ กฎกระทรวงฯ หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ‘ณัฏฐพล’ ชี้ต้องปรับให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามที่ ศธ.เสนอแก้ไข กฎกระทรวงเรื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระดำรงตำแหน่งและการพ้นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิม ปฏิบัติมาเป็นเวลานาน พบปัญหาจากการปฏิบัติหลายประเด็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงเสนอขอปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และรองรับกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ที่พบจากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับเดิม โดยมีประเด็นปัญหาที่พบและประเด็นที่ขอปรับใหม่ ดังนี้ 1.สถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลบางแห่ง ไม่สามารถหาองค์กรชุมชนที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 15 คนได้ ให้ปรับใหม่เป็น กำหนดให้องค์กรชุมชนมีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 7 คน 2.ปัจจุบันมีสถานศึกษาตั้งหลายแห่ง ยังไม่มีศิษย์เก่าจึงไม่สามารถสรรหากรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าได้ ให้ปรับให้เป็น กำหนดให้สรรหาเฉพาะกรรมการอื่นๆ จนกว่าจะมีศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถทำหน้าที่เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าได้

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า 3. สถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ จะต้องดำเนินการภายใต้กฎกระทรวงนี้ด้วย จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกและไม่คล่องตัวในการดำเนินการ โดยเฉพาะสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ ให้ปรับใหม่เป็น ให้นายก อปท.เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. และแจ้งให้ผู้อำนวยการ สพท.ทราบ 4.สถานศึกษาขนาดเล็กบางแห่งครูเพียงคนเดียว และครูดังกล่าวเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนครูติดต่อกันครบ 2 วาระแล้ว จึงไม่สมารถสรรหาผู้ที่จะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนครูในวาระต่อไปได้ จึงปรับใหม่เป็น สถานศึกษาที่มีข้าราชการครูเพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้แทนครูเกิน 2 วาระได้ และ5. ยกเลิกคณะกรมการเขตพื้นที่การศึกษา ปรับใหม่เป็น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)

“นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อแนะนำให้ลดใช้พลาสติก ซึ่ง ศธ.ต้องให้ความสำคัญ และจะปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป” นายณัฏฐพล กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image