คณบดี CIBA แนะ ม.ปรับหลักสูตรให้ทันโลก เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์

คณบดี CIBA แนะ ม.ปรับหลักสูตรให้ทันโลก เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ – ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า โลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้องปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเองได้ ทั้งยังเป็นการรวมองค์ความรู้ในหลากหลายศาสตร์ให้นักศึกษารอบรู้อย่างครบเครื่อง เมื่อจบการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ วิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงปรับหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ อาทิ การบูรณาการข้ามศาสตร์ผ่านโครงการ CIBA Mini-Capstone ผ่านการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การบัญชี และการจัดการ เป็นต้น

ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าวว่า เร็วๆ นี้ CIBA เตรียมเปิดหลักสูตรการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน หรือ Personalized โดยเปิดให้นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับ มธบ.และเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถเทียบโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเดิมเพื่อเข้ามาเรียนที่วิทยาลัย CIBA ได้ โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต้องเรียนในรายวิชาแกนหลักของ CIBA ซึ่งมี 15 วิชา ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาดิจิทัล และกลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังดีเอ็นเอของความเป็นนักธุรกิจให้อยู่ในตัวนักศึกษา และเมื่อเรียนจบจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมธุรกิจ สำหรับข้อดีของการเรียนหลักสูตรดังกล่าว คือมีความยืดหยุ่นในวิธีการเรียน มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่สำคัญนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการเรียนที่ดีที่สุดให้กับตนเองได้

“เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งที่น่ากังวลของการผลิตหลักสูตรใหม่ คือ ความล่าช้าของหน่วยงานที่ทำเรื่องรับทราบ และรับรองหลักสูตร ใช้เวลานานกว่า 6-12 เดือน ในการรับทราบหลักสูตรต่างๆ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอไป มีผลต่อการกำหนดอัตราเงินเดือนของนักศึกษาที่จบไปจากหลักสูตรใหม่ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เสียโอกาสในการนำหลักสูตรไป collaborate กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งจะทำความร่วมมือกับเฉพาะหลักสูตรที่ได้รับรองจากหน่วยงานของรัฐแล้วเท่านั้น ต้องยอมรับว่าหลักสูตรของต่างประเทศจะพัฒนาไปไกลกว่าเรา 5-10 ปี ดังนั้น จะให้ทันต่างชาติได้ ต้องไปทำความร่วมมือ แต่หากหลักสูตรใหม่ๆ ได้รับการรับทราบช้า ก็จะทำให้เสียโอกาสไป” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แทงก์ความคิด : 7 เสือที่อยากเห็น
บทความถัดไปโพล ม.เกษมบัณฑิต 98.7% หนุนควรสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย