ม.เกษตร เปิดตัว เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ดันผู้ประกอบการแข่งขันตลาดโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัว FoodInnopolis@kasetsart เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมให้บริการ วัน สต๊อป เซอร์วิส เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายพื้นที่ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักในด้านอาหาร 5 หน่วยงานของมหาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการอาหารด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีวัตถุประสงค์ในรูปแบบศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ(one stop service)เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon