‘ตรีนุช’ ลุยเดินหน้านโยบายดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ชี้ความลดเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นด่วนที่ ศธ.ต้องเร่งแก้

‘ตรีนุช’ ชื่นชมครูจัดหาคอมพ์ให้เด็กใช้ ลั่นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นประเด็นด่วนที่ต้องแก้ไข เตรียมลุยเดินหน้านโยบายดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 12 เมษายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาของประเทศ โดยหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนที่ตนให้ความสำคัญมาก คือ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งต้องยอมรับว่าเรายังมีความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ต่างๆอยู่ จะเห็นได้จากกรณีของ “ครูโอ้น” หรือ ครูสมไชย กระต่ายทอง คุณครูโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จ.ราชบุรี ซึ่งตนรู้สึกชื่นชมคุณครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มอบความรักความปรารถนาดี ซื้อโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียน และหารายได้ระหว่างเรียน อย่างไรก็ตามในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังเร่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ ทั้งความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและด้านคุณภาพ

“ ดิฉันไม่นิ่งนอนใจกับปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ อีกทั้งเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ ก็เป็น 1 ใน นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อที่ดิฉันได้แถลงไว้ ซึ่งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ทราบว่าศธ. ได้ดูแลจัดสรรให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ดังนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาดู ทั้งเรื่องของคอมพิวเตอร์ ระบบไวไฟ (Wi-Fi ) อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ก ซอฟต์แวร์ ตลอดจนความพร้อมของครู เพื่อเดินหน้านโยบายดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านดิจิทัล อย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งดิฉันเชื่อว่าดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ ” น.ส.ตรีนุช กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon