จุฬาฯ ปลื้มผงาดมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนแก่สังคม ที่ 1 เอเชีย อันดับ 23 ของโลก

จุฬาฯ ปลื้มผงาดมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนแก่สังคม ที่ 1 เอเชีย อันดับ 23 ของโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า ผลงาน “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ของจุฬาฯ สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยไทย ครองอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 23 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Ranking ปี 2021 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูง จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 1,115 แห่ง ถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับ โดยคะแนนรวมของจุฬาฯ ที่ติด Top 4 SDG ในปีนี้ ได้แก่ SDG 3 (สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี) SDG 9 (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม) SDG 15 (ระบบนิเวศบนบก) และ SDG 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

สำหรับผลงานที่โดดเด่นของจุฬาฯ ตามเป้าหมายของ SDG ที่จุฬาฯ เข้าร่วมมีดังนี้

– SDG 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN (อันดับ 92 Chulalongkorn University (68.8) อันดับ 96 Universitas Gadjah Mada (68.7) อันดับ 98 Prince of Songkla University (68.5))

– SDG 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN (อันดับ 60 Chulalongkorn University (92.1) อันดับ 66 UniversitiTeknologi Malaysia (90.3) อันดับ 78 Universiti Putra Malaysia (87.9))

– SDG 14 ทรัพยากรทางทะเล จุฬาฯ ติด Top 2 in ASEAN (อันดับ 8 Hasanuddin University (89.1) อันดับ 9 Chulalongkorn University (88.8 ) อันดับ 22 Universitas Gadjah Mada (81.1))

– SDG 15 ระบบนิเวศบนบก จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN (อันดับ 10 Chulalongkorn University (88.1) อันดับ 42 Universitas Gadjah Mada (77.0) อันดับ 52 University of Brawijaya (73.2))

– SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN (อันดับ 44 Chulalongkorn University (90.5) อันดับ 44 Universitas Gadjah Mada (90.5) อันดับ 47 KMUTT (89.7))

ความสำเร็จของจุฬาฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยของไทยที่ได้ขึ้นสู่อันดับ Top 23 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดังกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon