มมส ลดค่าเทอม-ค่าหอ ช่วงซัมเมอร์ 50 เปอร์เซ็นต์ เตรียมออกค่าใช้จ่าย ตรวจหาเชื้อโควิดนิสิตในกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความห่วงใยต่อนิสิต ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ระลอกแรกที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2563 จนระลอกเมษายนถึงปัจจุบัน ปี 2564 ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงิน การเรียน สุขภาพ และจิตใจ ที่สำคัญคือเรื่องค่าใช้จ่าย

รศ.ดร.ประยุกต์กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้นิสิตเต็มขีดสุดความสามารถที่มหาวิทยาลัยสามารถทำได้ ทั้งการลดค่าเทอม ค่าหอพัก ให้ทุนการศึกษา ทั้งที่ได้ให้ไปแล้วและกำลังให้ในปัจจุบัน ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมเป็นเงินมากกว่า 240 ล้านบาท ดังรายการต่างๆ ได้แก่

ช่วยเหลือด้วยการลดค่าเทอม ภาคเรียนที่ 3/2562 ลดค่าเทอม 50% ภาคเรียนที่ 1/2563 ลดค่าเทอม 10% ภาคเรียนที่ 2/2563 ลดค่าเทอม 10% (รวมเป็นเงินประมาณ 130,000,000 บาท)

ช่วยเหลือด้วยการลดค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2562 ฟรีค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2563 ลดค่าหอ 50% ภาคเรียนที่ 2/2563 ลดค่าหอ 50% (รวมเป็นเงินประมาณ 15,000,000 บาท) ช่วยเหลือนิสิตด้วยการให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 2563 รวมจำนวน 4,500,000บาท

Advertisement

ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 3 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2563 ลดค่าเทอม 50% ลดค่าหอพัก 50% และภาคเรียนที่ 1/2564 ลดค่าเทอม 10% ลดค่าหอพัก 50%

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปีภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2563 ลดค่าเทอม 15% และภาคเรียนที่ 1/2564 ลดค่าเทอม 10% (รวมเป็นเงินประมาณ 83,000,000 บาท)

และเตรียมให้ทุนการศึกษาอีกจำนวน 4,000,000 บาท ในปีงบประมาณ 2564 รวมถึงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่นิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ชำแหละ #มมสห่วยแตก เมื่อพื้นที่เข้มมาตรการสูงสุด แต่ ม.ขยายเวลาเรียน แถมไม่ตอบปมลดค่าเทอม
อธิการบดี รับเรื่อง ‘ค่าเทอม-เวลาเรียน’ พิจารณา หลังผู้นำนิสิตเข้าเจรจา เจอ #มมสห่วยแตก กระหน่ำออนไลน์
น้องโวลต์ สาวกาฬสินธุ์ ขอบคุณธารน้ำใจไทยช่วยให้มีเงินเรียนแพทย์ มมส จะทำให้ดีที่สุด สานฝันให้สำเร็จ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 6,598,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในโครงการต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช และคณะ ประกอบด้วย โครงการมาตรการฉุกเฉินเพื่อต้าน COVID-19,โครงการตรวจทางอณูชีวะโมเลกุลของไวรัสซาร์สโควี-2 เพื่อรองรับวิกฤตโรคระบาด COVID-19, โครงการนวัตกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์, ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ คณะวิทยาศาสตร์, และค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ คณะเภสัชศาสตร์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image