ชงขึ้นเงินเดือนครูอาชีวะเอกชน ลุ้น ครม.ไฟเขียว 450 บาทต่อเดือน

คนตามข่าว : สุเทพ แก่งสันเทียะ แจง รมต.-เล่นแร่แปรธาตุ68ล.
สุเทพ แก่งสันเทียะ

ชงขึ้นเงินเดือนครูอาชีวะเอกชน ลุ้น ครม.ไฟเขียว 450 บาทต่อเดือน สอศ.สรุปตัวเลขรับ น.ร. 10 มิ.ย.นี้

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนสถานศึกษาที่มีความพร้อม และต้องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก่อนวันที่ 14 มิถุนายนบาง ซึ่งการเปิดเรียนก่อน ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะต้องเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายนเท่านั้น แต่สามารถเปิดเรียนวันไหนก็ได้ แต่ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน เช่น อาจจะเปิดก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 1 สัปดาห์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ได้ย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ครู และนักศึกษา ส่วนสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หากต้องการเปิดสอนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน สามารถจัดการเรียนได้ในรูปแบบการสอนออนไลน์ และออนแอร์เท่านั้น

“จากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด สอศ.พบว่าทุกแห่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส่วนนักศึกษาก็มีความพร้อม เพราะส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟน พร้อมจะใช้เรียนออนไลน์ได้อยู่แล้ว” นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพกล่าวต่อว่า ส่วนการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัด สอศ.ประจำปี 2564 ขณะนี้ตัวเลขของผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษายังไม่นิ่ง แม้สถานศึกษาบางแห่งจะปิดรับสมัครไปแล้ว แต่ยังมีสถานศึกษาบางส่วนที่ยังเปิดรับสมัครอยู่ เพราะรอกลุ่มเป้าหมายสุดท้าย คือนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้ แล้วมาสมัครเรียนสายอาชีพ คาดว่าจะได้ตัวเลขที่แน่นอนในวันที่ 10 มิถุนายนนี้

“ส่วนกรณีอาชีวะเอกชนออกมาร้องเรียนว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ หรือให้ขึ้นเงินเดือนครูอาชีวะเอกชน เพราะหลังจากย้ายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มาอยู่ในสังกัด สอศ.ครูอาชีวะเอกชนไม่ได้ขึ้นเงินเดือนนั้น ไม่เป็นความจริง สอศ.ดูแลอาชีวะเอกชนเหมือนกับอาชีวะรัฐทุกประการ ดูแลตามที่ระเบียบ และกฎหมายกำหนด สำหรับการขึ้นเงินเดือนครูอาชีะเอกชนนั้น ขณะนี้ผมได้ทำเรื่องขอเพิ่มเงินอุดหนุนเงินเดือนครูอาชีวะเอกชน โดยขอเพิ่มเป็น 450 บาทต่อเดือนแล้ว และได้เสนอเรื่องนี้ให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณา เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเห็นชอบต่อไป คาดว่าจะได้ความชัดเจนเร็วๆ นี้ ผมยืนยันว่า สอศ.ไม่ได้ทอดทิ้งอาชีวะเอกชน เราช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด” นายสุเทพ กล่าว

Advertisement

นายสุเทพกล่าวอีกว่า ขณะนี้ สอศ.เร่งผลักดันให้ครูอาชีวะ ทั้งรัฐ และเอกชนทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายนนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image