อาลัย ‘อิทธิพล  ตั้งโฉลก’ปรมาจารย์ภาพพิมพ์ เสียชีวิตด้วยวัย 75 ปี

อาลัย ‘อิทธิพล  ตั้งโฉลก’ปรมาจารย์ภาพพิมพ์ เสียชีวิตด้วยวัย 75 ปี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) เปิดเผยว่า ศ.เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2551 ถึงแก่กรรมในวันที่ 4 มิถุนายน  2564 เวลา 13.20น.  ณ บ้านพักเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เนื่องจากโรคพาร์กินสัน สิริรวมอายุ 75 ปี 3 เดือน โดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.  และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ  ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00  น. ณ อาคารพระครูประจักษ์  วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  หลังจากนั้นทายาทจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา  100 วัน  และ สวธ. จะดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้ในโอกาสต่อไป

โอกาสนี้ สวธ.ได้ให้การช่วยเหลือเงินเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ เป็นจำนวน 20,000 บาท และช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

ประวัติศิลปินพอสังเขป ศ.เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2551เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2489ณ อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนช่างศิลป์ ได้รับปริญญาศิลปะบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (ภาพพิมพ์)  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุราชการ  ในตำแหน่งรศ. ระดับ 9  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก เป็นทั้งศิลปิน และอาจารย์สอนศิลปะ เป็นผู้มีความเป็นเลิศใน “ศาสตร์” และ “ศิลปะ” สามารถรู้ทันความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการในวงการศิลปะ “ไม่ตกยุค” หรือ “พ้นยุค” มีความมุ่งมั่นศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลา   ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการสอน การวิจารณ์ การดูงานศิลปะมาเรียบเรียงจัดให้เป็นระบบ ถ่ายทอดเป็นผลงานด้านวิชาการได้ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาศิลปะอย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้ได้สร้างสรรค์ผลงาน     ที่แสดงถึงคุณค่า ความงาม อารมณ์ และความรู้สึก ได้อย่างสะเทือนใจ ผลงานได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รวม 3 ครั้ง จึงได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม เมื่อ พ.ศ.2522 นับว่าเป็นอาจารย์สอนศิลปะต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษาวิชาศิลปะได้อย่างดียิ่ง และอุทิศตนให้กับงานการกุศล  ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าเป็นแบบอย่างที่ดี     แก่สังคมและอนุชนรุ่นหลังต่อไป จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)พ.ศ.2551

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มีเงินเชิญด่า ‘แมท ภีรนีย์’ เปิดหลักฐานฟ้องจริงจ่ายจริง บอกช่วงนี้ว่างพร้อมไปศาล
บทความถัดไปTWPC ได้รับการรับรอง IPHA โรงงานวุ้นเส้นเจ้าแรกมาตรฐานปลอดโควิด-19