สมศ.ประเมินภายนอกผ่านออนไลน์ ชงบอร์ดปรับใช้หลักเกณฑ์ ‘8 คุณภาพ’

สมศ.ประเมินภายนอกผ่านออนไลน์ ชงบอร์ดปรับใช้หลักเกณฑ์ ‘8 คุณภาพ’ เปลี่ยนวิธีตัดสินใช้ ‘ผ่าน-อยู่ระหว่างปรับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน’

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ รักษาการประธานคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 สิงหาคม สมศ.จะประชุมหารือเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 เพราะไม่สามารถประเมินรูปแบบเดิม ที่ผู้ประเมินต้องเข้าไปประเมินที่โรงเรียน 3-4 วัน ดังนั้น ต้องปรับรูปแบบการประเมินภายนอกใหม่

“ที่ผ่านมา ที่ประชุม สมศ. มีมติปรับวิธีการประเมินใหม่ จากเดิมที่ต้องลงพื้นตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ให้ประเมินผ่านออนไลน์ได้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าสถานศึกษามีความพร้อม และเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ อยู่แล้ว ให้ประเมินผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าสถานศึกษาบางแห่งยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ อาจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ดังนั้น การประเมินในอนาคต จะใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการประเมินด้วย” ดร.เอกชัย กล่าว

ดร.เอกชัยกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มองว่าการศึกษาต้องมีคุณภาพใน 8 องค์ประกอบ คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นักเรียน อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ระบบการบริหารจัดการและการบริการ และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมนำ 8 องค์ประกอบนี้ มาปรับเป็นเกณฑ์การประเมินภายนอก เช่น คุณภาพผู้บริหาร จะมีเกณฑ์พิจารณาอย่างไรว่าผู้บริหารมีคุณภาพ คุณภาพของผู้เรียน จะตรวจสอบ หรือมีเกณฑ์วัดอย่างไรว่าเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ชัดเจน เป็นต้น

“ผมมองว่าถ้า สมศ.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินภายนอก โดยเน้น 8 คุณภาพให้ชัดเจน เมื่อ สมศ.เข้าไปประเมินสถานศึกษา จะเห็นชัดเจนว่าสถานศึกษาควรปรับปรุงเรื่องใดบ้าง และแนะนำให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ทันที ทั้งนี้ การประเมินที่ สมศ.ปรับเปลี่ยนอีกอย่างคือ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน ที่เดิมใช้คำว่า ดีเยี่ยม, ดีมาก, ดี, พอใช้ และปรับปรุง มาเป็นใช้คำว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เพื่อไม่ให้โรงเรียนเสียกำลังใจ” ดร.เอกชัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon