รายงาน : นักกายภาพบำบัดอาสา คืนลมหายใจผู้ป่วยโควิด-19

รายงาน : นักกายภาพบำบัดอาสา คืนลมหายใจผู้ป่วยโควิด-19

ในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 รายวันมากกว่า 1 หมื่นคน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน และระบบสาธารณสุขไทยมาถึงจุดที่ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นอาจารย์ และนักกายภาพบำบัด รู้สึกเศร้าใจทุกครั้งที่รับรู้ และเห็นภาพคนเสียชีวิต ทั้งในบ้าน และข้างถนน

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จำแนกผู้ป่วยโควิด-19 ออกเป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ตามความระดับรุนแรงของโรค และพบว่าเป็นผู้ป่วยโควิดสีเขียว 80% สีเหลือง 15-20% และเป็นสีแดงประมาณ 5-8% ดังนั้น การควบคุมโรคเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อ และอัตราการเสียชีวิต การบริหารจัดการในระยะ Home Isolation จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการควบคุมโรค และรักษาโรคนี้

คณบดีคณะกายภาพบำบัดฯ กล่าวอีกว่า เวลานี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าคนในสังคม หันมาร่วมมือกันตามกำลังความสามารถ ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความร่วมมือ และวางแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนของตนอย่างเป็นระบบ โดยนักกายภาพบำบัดอาสา มหาวิทยาลัยรังสิต เกิดจากการรวมตัวกันของคณาจารย์กายภาพบำบัด เพื่อทำงานจิตอาสาในการลงพื้นที่ที่เป็นแหล่งรังโรค ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกในการให้บริการผู้ป่วยโควิดที่อยู่ Home Isolation

สำหรับนักกายภาพบำบัดอาสา จะมีภารกิจในการส่งมอบถุงห่วงใย ที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนเมืองเอก ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ใน ต.หลักหก รวมทั้ง สอนการใช้เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดความอิ่มตัวในเม็ดเลือด (Oximeter) และเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีอยู่ในถุงห่วงใย เนื่องจากเชื้อโควิด-19 จะทำลายเนื้อปอด ส่งผลให้ผู้ป่วยโควิดมีประสิทธิภาพการหายใจลดลงอย่างรวดเร็ว หัวใจต้องทำงานเพิ่มขึ้น

“นอกจากการสอนการใช้เครื่องมือดังกล่าวแล้ว นักกายภาพบำบัดอาสา ยังสอนวิธีการหายใจ การไอที่มีประสิทธิภาพ การจัดท่าเพื่อลดการใช้พลังงานในการหายใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด เพื่อให้ผู้ป่วยโควิดไม่เปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีเหลือง และสีแดงอย่างรวดเร็ว” ดร.วรชาติ กล่าว

โดยเมื่อกลับจากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ทีมนักกายภาพบำบัดอาสาจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจัดทำฐานข้อมูลพร้อมวางระบบติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ผ่าน Video Call ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่พบผู้ป่วยมีอาการแย่ลง หรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ นักกายภาพบำบัดอาสาจะประสานงานส่งต่อให้ทีมแพทย์อาสา และเครือข่ายความช่วยเหลืออื่นๆ ตามปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายไป

ข้อค้นพบอย่างหนึ่งจากการลงพื้นที่ คือผู้ป่วยโควิด-19 และคนรอบข้างส่วนใหญ่ วิตกกังวล กลัว และเครียดเป็นอย่างมาก ดังนั้น การได้พูดคุย มีคนแวะเวียนไปพบไถ่ถามอาการ ช่วยผ่อนคลายความเครียด และความกลัวให้กับผู้ป่วย และคนรอบข้างได้อย่างมาก เปลี่ยนความกังวลเป็นประสบการณ์ในการหาความหมายใหม่ของชีวิตที่เป็นสุขต่อไป

แม้จะเป็นเพียงการทำงานของทีมงานกลุ่มเล็กๆ แต่การทำให้คนมีความหวังกับชีวิตในช่วงวิกฤตเช่นนี้ จะช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon