มส.ไฟเขียวตั้ง ‘พระธรรมรัตนดิลก’ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ พร้อมตั้ง ‘รอง-เจ้าคณะ’ ภาค-จังหวัด

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จ.นครปฐม นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษก พศ.เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ว่า มส.เห็นชอบตามที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เสนอแต่งตั้งพระธรรมรัตนดิลก (เชิด จตฺตคุตฺโต) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

นายสมบัติกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มส.ยังเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ดังนี้ แต่งตั้งพระเทพดิลก (วัชรพันธ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เป็นรองเจ้าคณะภาค 9 แต่งตั้งพระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต) วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่ เป็นรองเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 ต่อไปอีก 3 ปี เสนอแต่งตั้งพระปราจีนมุนี (ประวิทย์ อกิญฺจโน) วัดหนองจรเข้ จ.ปราจีนบุรี เป็นเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว เสนอแต่งต้ังพระครูไพบูลย์พัฒนาทร (ไพบูลย์ สุมงฺคโล) วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู เป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และเสนอแต่งตั้งพระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง) วัดมะปริงวารีราม จ.ปัตตานี เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

ภาพจาก alittlebuddha.com

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon