นักเรียน กทม. เจ๋งชนะเลิศประกวดภาพวาดเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7

นักเรียน กทม. เจ๋งชนะเลิศประกวดภาพวาดเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.โดยสำนักงานการต่างประเทศ ได้ประสานสำนักการศึกษา พิจารณาคัดเลือกภาพวาดของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด กทม. เพื่อส่งภาพวาดเข้าร่วมงาน “นิทรรศการภาพวาดเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 (The 7th Asian Children Art Exhibition)” ณ เมืองเปิ่นซี มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สุขภาพ มิตรภาพ และความกลมเกลียวอันยิ่งใหญ่ (Health, Friendship, and Great Harmony)” ในปีนี้มีเยาวชนจาก 10 ประเทศ ได้แก่ จีน อิหร่าน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย มองโกเลีย สิงคโปร์ ศรีลังกา และไทย ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในนิทรรศการ รวมทั้งสิ้น 506 ภาพ โดยมีภาพวาดที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล จำนวน 94 ภาพ ซึ่งภาพวาดของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด กทม.ได้รับรางวัลทั้งหมด 19 ภาพ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 ภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 ภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 ภาพ และรางวัลผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 12 ภาพ สำหรับนิทรรศการศิลปะเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 จัดโดยสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งมณฑลเหลียวหนิง มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะ รวมถึงส่งเสริมมิตรภาพและสันติภาพระหว่างเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 และจะนำผลงานทั้งหมดไปจัดแสดงตามโรงเรียนในเมืองเปิ่นซี รวมถึงทางแอปพลิเคชัน วีแชท (WeChat) ของสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.64 เป็นต้นไป

สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด กทม.ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ (First Award) ได้แก่ ด.ญ.ศศิธร พลโยธา โรงเรียนวัดจักรวรรดิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Second Award) ได้แก่ ด.ญ.ส้มโอ นามแสง โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล และด.ญ.ณิชฌาภัคภรณ์ หมื่นขันธ์ โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Third Award) ได้แก่ ด.ช.กันตพัฒน์ ดำสงค์ โรงเรียนบางแคเหนือ ด.ญ.รมย์รัมภา เพชรจินดาพันธ์ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) ด.ญ.ณัฏฐ์ฎาพร สุจริตรักษ์ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) ด.ญ.วรัณปภา นาคโต โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) และรางวัลผลงานยอดเยี่ยม (รางวัลชมเชย) (Excellence Award) ได้แก่ ด.ช.ธนกร คงมั่น โรงเรียนบางแคเหนือ ด.ช.ภัทรายุทธ ภาคุณ โรงเรียนบางแคเหนือ ด.ญ.คณภรณ์ อ่อนพรม โรงเรียนบางแคเหนือ ด.ญ.ปรียาลักษณ์ จิตรักษ์ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) ด.ช.ธนวัฒน์ คำเสียง โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ด.ช.นัฏฐพล อินทองหลาง โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ด.ช.ปิ่นทอง เฮียง โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ด.ญ.พรพิมล แสนเมือง โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ด.ญ.วิดาภา ธรรมาพฤทธิ  โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ด.ญ.วรรณภา ขำมินจิรภัทร์ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ด.ญ.วรฤทัย กรรณแก้ว โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) และด.ญ.บูรฉัตร จอมมาลา โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการภาพวาดเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต รุกขยายตลาด “อาหารสด” เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ เต็มสูบ ชูคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ใกล้บ้าน ตอบรับพฤติกรรมยุคโควิด
บทความถัดไปเร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้วอล์กกิ้งสตรีทพัทยาใต้ เบื้องต้นยังไม่ทราบที่มาของต้นเพลิง