ป.ตรีอาชีวะ อดรับ 2 พัน สภาพัฒน์ฯ ตอบชัดต้องใช้เกณฑ์ อว. สอศ.เร่งทำเรื่องขอ ครม.อนุมัติ

ป.ตรีอาชีวะ อดรับ 2 พัน สภาพัฒน์ฯ ตอบชัดต้องใช้เกณฑ์ อว. สอศ.เร่งทำเรื่องขอ ครม.อนุมัติ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผย กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา ใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2,000 บาท ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำหนังสือหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ฯ แล้ว และเมื่อเร็วๆนี้ ทางสภาพัฒน์ฯ ได้ตอบกลับมาว่า นักศึกษาระดับปริญาตรีในสังกัด สอศ. ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ไม่สามารถรับเงินเยียวยา 2,000 บาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ เพราะ เกณฑ์ที่ศธ.เสนอนั้นครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น แม้ นักศึกษาปริญาตรี ของ สอศ. จะอยู่ในสังกัด สอศ.แต่ควรใช้เกณฑ์ที่อว.กำหนด คือ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ตั้งแต่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ โดยลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ต้องจ่ายในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 50 ส่วนตั้งแต่ 50,001–100,000 บาท ช่วยเหลืออัตราร้อยละ 30 และตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 10 โดยรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐจะร่วมกันช่วยเหลือเยียวยาในสัดส่วน 6:4

“เมื่อต้องใช้เกณฑ์ของ อว. ในการเยียวยานักศึกษา ผมได้หารือกับผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว ซึ่งทั้งหมดให้ข้อมูลว่า สามารถบริหารจัดสรรเงินจ่ายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ตามมาตรการของ อว.ได้ ขั้นตอนต่อไปคือ ศธ. จะทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อขออนุมัติให้นักศึกษาปริญาตรี ของ สอศ. ใช้หลักเกณฑ์ของ อว. นอกจากนี้ ทาง สอศ. จะเตรียมข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีประมาณ 10,500 คน ให้สภาพัฒนฯ อีกทางหนึ่งด้วย ถ้า ครม.อนุมัติก็สามารถดำเนินการได้ทันที ทาง ศธ.จะเร่งดำเนินการทำเรื่องเสนอ ครม.โดยเร็ว เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกับนักศึกษาในสังกัดอื่นๆ ”นายสุเทพ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อธิบดีพช. ปลื้ม จ.บึงกาฬ โชว์ผลงานการออกแบบลายผ้า “ไทบูชา ชาวประชาบึงกาฬ”
บทความถัดไปคอหวยเล็งป้ายทะเบียนรถ ‘นายกฯตู่’ อ้อนภาษาใต้ หยอดคำหวาน ‘คิดถึงจังฮู้’