มติบอร์ดคุรุสภา ยันไม่สอบวิชาเอกตั๋วครู เคาะเลื่อนปฏิทินไป ก.พ.ปี’64

ตรีนุช เทียนทอง
มติบอร์ดคุรุสภา ยันไม่สอบวิชาเอกตั๋วครู เคาะเลื่อนปฏิทินไปก.พ. ปี’64

น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้ หารือกรณีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งยังมีข้อขัดแย้งกรณีคณะกรรมการคุรุสภา มีมติยกจัดสอบวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปเรื่องดังกล่าว และได้มีข้อเสนอว่า การจัดสอบวิชาเอก เพื่อใช้ในการขอรับใบอนุญาตฯ มีความจำเป็น แต่ยังไม่ควรมีการทดสอบความรู้วิชาเอกจนกว่าจะมีการดำเนินการพัฒนาการดำเนินงาน 2 เรื่อง คือ 1.ระบบการออกใบอนุญาตฯ ให้มีการแยกตามวิชาเอก หรือแยกระดับการศึกษา และเชื่อมโยงเงื่อนไขและข้อจำกัดในการประกอบวิชาชีพครูตามประเภทใบอนุญาตกับหน่วยงานผู้ใช้ครูทุกสังกัด

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า และ 2.การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาให้มีการระบุวิชาเอกว่ามีวิชาเอกใดบ้างที่จะรับรอง และต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง กรณีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและปริญญาโท ปริญญาเอกทางการศึกษา ที่ไม่ได้ระบุวิชาเอก ให้มีการระบุรายละเอียดพื้นความรู้ในวิชาเอก ว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอะไรบ้าง จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้การทดสอบความรู้วิชาเอก ไม่เป็นการดำเนินงานที่ใช้งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์และไม่ทำให้มีคุณภาพจริง รวมทั้งเกิดความเป็นธรรม กับสถาบันอุดมศึกษาและนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้เข้ารับการทดสอบ

“ที่ประชุมยืนยันมติเดิม คือจะยังไม่มีการจัดสอบวิชาเอกในช่วงนี้ มอบหมายให้คุรุสภาพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตฯ และการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการทดสอบความรู้วิชาเอก นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเลื่อนการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯซึ่งเดิมกำหนดจัดสอบในเดือนตุลาคม 2564เป็นจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้เตรียมพร้อมและมีการบบริหารจัดการการสอบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2564” น.ส.ตรีนุชกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon