อดีตคณบดี มรภ.สวนสุนันทา ชี้ขอใบอนุญาตวิชาชีพครูต้องสอบวิชาเอก

อดีตคณบดี มรภ.สวนสุนันทา ชี้ขอใบอนุญาตวิชาชีพครูต้องสอบวิชาเอก

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการคุรุสภาซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ได้มีมติยกเลิกการจัดสอบวิชาเอกในการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น ในฐานะเคยมีหน้าที่ในการร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู เห็นว่าการมีมติการยกเลิกการสอบวิชาเอกในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นสิ่งที่ไม่สมควรยิ่ง ทั้งนี้ เพราะครูผู้ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรของประเทศ และเป็นสะพานเชื่อมที่จะส่งให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคต จำเป็นที่จะต้องผ่านการทดสอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวิชาความเป็นครู และวิชาเอก ที่สำคัญวิชาเอกที่ได้เรียนมาถือได้ว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญ และเป็นหัวใจของการประกอบวิชาชีพเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ การยกเลิกการสอบวิชาเอกจึงไม่สมควรยิ่ง

ผศ.ดร.รัฐพงศ์กล่าวต่อว่า หนึ่งในหลุมดำของวงการศึกษาไทยคือ การขาดความแน่นอน และต่อเนื่องในแนวนโยบาย ที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลง อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น หากคณะกรรมการฯ จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม จำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัย และสอบถามผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันผลิตครู ผู้ใช้ครู และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเหนือสิ่งอื่นใดมติที่คลอดออกมาไม่ควรที่จะกระทบ หรือส่งผลต่อวงการครูไทยทั้งปัจจุบัน และอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon