เช็กรายชื่อ 7 สนามสอบพิเศษ TCAS65 สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด เริ่มลงทะเบียน 7 มี.ค.

เช็กรายชื่อ 7 สนามสอบพิเศษ TCAS65 สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด เริ่มลงทะเบียน 7 มี.ค.

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 อ้างอิงข้อมูลจากการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กรณีเห็นชอบให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่มีอาการไม่รุนแรง หรือระดับสีเขียว สามารถเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.4 และระดับอุดมศึกษา ในระบบระบบกลางบุคคลเข้าศึกษในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2565 นั้น

สนามสอบ TCAS (ทีแคส) สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด มีทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี) สำหรับผู้เข้าสอบสนามสอบใน จ.จันทบุรี เท่านั้น

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (มีที่พักค้างคืน)

Advertisement

3.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ โควิด-19 (อาการสีเขียว) มีสิทธิสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยขอให้ปฏิบัติดังนี้

1.ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565

2.วันมาสอบ
– เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานสาธารณสุขในพื้นที่ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
– แต่งกายเหมือนสอบปกติ
– เตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นกระดาษคำตอบก่อนส่ง

3.แยกห้อง/จัดโต๊ะห่าง
– จัดโต๊ะที่นั่งห่างกัน 2 เมตร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image