คณาจารย์-ศิลปินแห่งชาติ-นศ. ร่วมพิธีรดน้ำศพ “ตรึงใจ บูรณสมภพ” อดีตอธิการศิลปากร

ภาพจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. เวลาประมาณ 16.00 น.ที่ศาสากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสวรมหาวิหามีการจัดพิธีรดน้ำศพศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ อดีตอธิการบดีม.ศิลปากร ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยอธิการบดี คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณบดีดุริยางคศาสตร รวมถึง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) อ. วนิดา พึ่งสุนทร, ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณิน, ศาสตราจารย์ เสริม จันทร์ฉาย รวมถึงคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร

ต่อมาเวลา 17.00 น. มีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

ทั้งนี้ จะมีการสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 7 วัน โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร จะร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ เกิดเมื่อ พ.ศ.2485 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วไปศึกษาต่อจนจบปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมเมืองร้อนจากสถาบัน Pratt นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเคหะการวางแผนและอาคารจากสถาบันเบาว์เซนตรุ้ม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาการอนุรักษ์พลังงานจากสถาบันโซเจสต้า ประเทศอิตาลี

ภาพจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
ภาพจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

ในระดับดุษฎีบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ ได้รับปริญญาเอกด้านการผังเมือง เกียรตินิยมดีมาก จากมหาวิทยาลัยซอร์บอน ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาเอกด้านสถาปัตยกรรม จาด เอ โกล เด โบซาร์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศสเช่นกัน ต่อมายังได้รับดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการมรดกสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้าอีกด้วย

ด้านหน้าที่การงาน เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2523-24, คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2539-43 รวมถึงกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกสยาม และประธานกรรมการวิชาการ นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายกสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง ต่อมาได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาการ พ.ศ.2551-54 และประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

http://www.parliament.go.th
http://www.parliament.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon