‘ตรีนุช’ ลุยญี่ปุ่นเยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ KOSEN เล็งเจรจาขยายผลต่อ

ตรีนุชลุยญี่ปุ่นเยี่ยมนักเรียนทุนโครงการ KOSEN เล็งเจรจาขยายผลต่อ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 21-27 พฤศจิกายน ..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้นำทีมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งระหว่างโรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่น โดยได้เยี่ยมชมโรงเรียน  Hyogo Prefectural Sanda Shounkan Senior High School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง และได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Supper Science High School ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT) มาแล้วถึง 3 รอบ โดยทางคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน เช่น การเรียนการสอน Science English กิจกรรม Robot Soccer เป็นต้น รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับบอร์ดด้านการศึกษาของจังหวัดเฮียวโกะ  และผู้บริหารโรงเรียน ในเรื่องการแก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย หรือ Learning Loss  การจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ (Liberal Art) ประวัติศาสตร์ และการพัฒนาครู 

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ น..ตรีนุช ยังมีแผนเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ศึกษาอยู่ที่ สถาบัน Akashi KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ด้วย โดยนักเรียนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนทุนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สพฐ.กับสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้ดําเนินโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ที่ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น รวมจํานวน 6 รุ่น  96 คน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนทุนเดินทางไปศึกษา ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 1-5 แล้ว จํานวน 70 คน  

ในการเดินทางไปติดตามนักเรียนทุนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยครั้งนี้ ทางคณะยังได้มีการร่วมเจรจาขยายโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ยั่งยืนต่อไปด้วยนายอัมพรกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image