ว.ฝึกอบรมการบิน มธบ.ให้ความรู้ กม.ผู้ใช้โดรน รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ว.ฝึกอบรมการบิน มธบ.ให้ความรู้ กม.ผู้ใช้โดรน รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

น.ต.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ช่วงเวลานี้ อุตสาหกรรมโดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ เริ่มมีความสำคัญ และนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรแม่นยำ หรือเกษตรอัจฉริยะ ด้านการทำแผนที่และการสำรวจ ด้านการเฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัย ด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือการจัดการภัยพิบัติ ด้านความบันเทิง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้โดรนจำเป็นต้องมีความรู้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายข้อบังคับ หรือระเบียบข้อจำกัดในการใช้ รวมถึง เทคโนโลยีใหม่ๆ วิทยาลัย CADT และชมรมสถาบันการศึกษาและบุคลากรด้านการรบินประเทศไทย (ชสบ.) เล็งเห็นความสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโดรน จึงร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง อากาศยานไร้คนขับ (Drone) กับทิศทางการกำกับดูแลของไทย วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 08.30-12.00 น.ที่ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มธบ.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Drone และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก Drone และเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนา มธบ.

น.ต.วัฒนากล่าวอีกว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ New S-curve ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต แนวทางการกำกับดูแล การบริหารจัดการคลื่นความถี่ รวมถึง แนวทางการฝึกอบรมที่มีหลายระดับ สอดคล้องกับมิติการประยุกต์ใช้งานโดรนประเภทต่างๆ พร้อมฟัง และระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวต่อไปของการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งในบริบทการกำกับดูแลควบคู่ไปกับการส่งเสริม พัฒนา และการประยุกต์ใช้ ตลอดจนการสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับ รวมทั้ง ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอากาศยานไร้คนขับอีกด้วย

Advertisement

“ปัจจุบันโดรนมีบทบาทอย่างมาก ในการสัมมนา ผู้เข้าร่วมงานจะได้ความรู้มากมาย นอกจากเรื่องของกฎหมายแล้ว หน่วยงานที่กำกับดูแลจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งจะทำให้การใช้โดรนมีความชัดเจนมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีของโดรนจะไปในทิศทางใดบ้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเทคโนโลยีโดรนจะเข้ามาปฏิวัติโลกในมุมใดได้บ้าง จะเห็นได้ว่าระบบโลจิสติกส์ในต่างประเทศมีการใช้โดรนส่งของในระยะใกล้ๆ กันแล้ว รวมทั้ง การนำโดรนมาใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร จะเป็นจริงได้เมื่อไหร่ ภายในงานยังมีการออกบูธของผู้ประกอบการ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาโชว์ โดยเฉพาะโรงเรียนนายเรืออากาศ ที่ชนะการแข่งขันโดรนจากต่างประเทศ รวมทั้ง Drone Academy จะมาสาธิตโดรนโชว์ด้วย สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/N3FXP6w5BsPCWtMb8” น.ต.วัฒนา กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image