ร้องอว.รับรองหลักสูตรช้า ทำน.ศ.เสียสิทธิกู้กยศ. ‘เอนก’ โบ้ย มหา’ลัยส่งไม่ทันกำหนด

อว.เร่งรับรองหลังสูตร หลัง แจงรับรองหลักสูตรให้ กยศ.ปล่อยกู้ทันตามกำหนด เหลือหลักสูตรที่ กยศ.ขยายเวลาให้ส่งเพิ่มเติมได้ภายหลังยังอยู่ในการตรวจสอบ “เอนก” ยันทุกหลักสูตรที่ปล่อยกู้ต้องได้มาตรฐาน อว.ทำงานเต็มที่เพื่อไม่ให้นักศึกษาเสียสิทธิ์การกู้

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่ากระทรวง อว. ทำงานล่าช้า ทำให้นักศึกษาในหลายหลักสูตรเสียสิทธิ์การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรณีนี้ขอชี้แจงว่า ตนได้ให้นโยบายว่านักศึกษาต้องไม่เสียสิทธิการกู้เงิน จากการรับรองความสอดคล้องของหลักสูตรไม่ทันเวลา ที่ผ่านมากระทรวง อว. โดยสำนักงานปลัดกระทรวง อว.ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้มีหลักสูตรที่นักศึกษาควรจะกู้ กยศ. คงค้าง ทั้งนี้หลักสูตรที่จะปล่อยกู้ กยศ. ต้องได้มาตรฐานอุดมศึกษาด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาและ กยศ. โดยในการตรวจความสอดคล้องของหลักสูตร ทางสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จะตรวจสอบตามมาตรฐานอุดมศึกษาและตามกฎหมาย หากพบว่ามีสิ่งใดไม่เป็นตามเกณฑ์ ก็จะดำเนินการส่งกลับไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งกลับมายังสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ดังนั้น หลักสูตรที่นักศึกษาจะกู้เงินจาก กยศ. จะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ในระบบสำนักงานปลัดกระทรวง อว. และที่ค้างอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพื่อปรับแก้

“ในปีนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ได้เร่งตรวจสอบหลักสูตรที่อยู่ในระบบเพื่อส่งให้ กยศ. ได้ทันกำหนดเวลาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ทั้งหมด และได้ทำงานร่วมกับ ทปอ.และมหาวิทยาลัย ในการเร่งรัดทั้งจากมหาวิทยาลัยรวมถึงสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เองด้วย แต่ที่มีปัญหาจะเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยส่งมาภายหลังจากกำหนดเวลาเดิม และทาง กยศ. ได้เพิ่มขยายเวลาการรับหลักสูตรเพิ่มเติมให้ จึงมีหลักสูตรที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องตามมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน และได้ประสานงานกับ กยศ. อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้นักศึกษาเสียสิทธิ์การกู้ยืม” นายเอนก กล่าว

ด้าน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า ส่วนที่เสนอให้ กยศ.ปล่อยกู้ให้กับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองกับสภามหาวิทยาลัย ไม่ต้องรอผ่านการรับรองจากอว. นั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เคยพิจารณาแนวทางนี้  แต่ที่ผ่านมามีหลักสูตรจำนวนไม่น้อย ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หากให้ กยศ. ปล่อยกู้เลย โดยมหาวิทยาลัยไม่ไปปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน จะส่งผลต่อนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน ก็จะเป็นผลเสียต่อนักศึกษา อว. ยืนยันว่า จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้นักศึกษาเสียสิทธิ์การกู้ยืม ที่สำคัญต้องขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image