ครูบรรจุใหม่เฮ! สพฐ.ออกหนังสือสั่งสำรวจข้อมูล ปรับเงินเดือนแรกเข้า ตำแหน่ง ม.38ค.(2)

แฟ้มภาพ

ครูบรรจุใหม่เฮ! สพฐ.ออกหนังสือ ให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ สำรวจข้อมูลปรับเงินเดือนแรกเข้า ตำแหน่ง ม.38ค.(2)

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10 % เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567-2568 คาดว่าจะเริ่มต้นการขึ้นเงินเดือนงวดแรกได้ภายหลังจากงบประมาณปี 2567 มีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีนี้

ซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการจะเริ่มต้นที่ข้าราชการบรรจุใหม่ก่อน โดยในช่วง 2 ปีนี้ จะปรับเพิ่มเงินเดือนให้ไปถึง 18,000 บาท ส่วนข้าราชการรุ่นพี่ที่เข้ามาแล้วเงินเดือนไม่ถึงจะปรับขึ้นไปเช่นกัน เพื่อให้มีส่วนต่างของเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

ล่าสุด ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เรื่องการปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

โดยระบุว่า ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง สำหรับการบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก่อนที่จะมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ และถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ก.ค.ศ. ได้มีแนวปฏิบัติกรณีดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ แบบช่วง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยมีได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ ไว้ในประกาศคัดเลือกของหน่วยงานรวมถึงการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง

สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ภายหลังที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ไปแล้ว ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะรวบรวมเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image