เปิด TOP10 มหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน ที่น.ร.อยากเข้าเรียนมากที่สุดในปี 2023

เปิด TOP10 มหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน ที่น.ร.อยากเข้าเรียนมากที่สุดในปี 2023

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ “Thailand Education Ranking (TER)” จัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐ และ เอกชน ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้

TOP10 มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยม 2023 ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 10. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

Advertisement

TOP10 มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม 2023 ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 3. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 6. มหาวิทยาลัยรังสิต
 7. มหาวิทยาลัยสยาม
 8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 9. มหาวิทยาลัยพายัพ
 10. มหาวิทยาลัยเกริก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image