สพฐ. แจง 4 ข้อ ทำไม ‘ศึกษานิเทศก์’ ไม่มีคนสนใจ หลังหลายเขตพื้นที่ไร้ผู้สมัคร

สพฐ. แจง 4 ข้อ ทำไม ‘ศึกษานิเทศก์’ ไม่มีคนสนใจ หลังหลายเขตพื้นที่ไร้ผู้สมัคร

จากกรณี เพจ  “ครูวันดี” โพสต์ข้อความระบุว่า “ยอดสมัคร ศน. หลายเขต ไร้ผู้สมัคร😮 #สะท้อนปัญหาอะไร” หลังจากโพสต์ไปไม่นาน มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น และสะท้อนปัญหาดังกล่าว จำนวนมากนั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าว ว่า ในกลุ่มศึกษานิเทศก์ วิเคราะห์ว่าการที่มีผู้มาสมัครน้อย น่าจะมาจากสาเหตุ
1. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ที่มีการปรับเปลี่ยน ตามเกณฑ์ ว PA ที่ไม่สามารถนับเวลาต่อเนื่องจากครูได้ ต้องเริ่มนับใหม่ เมื่อมาเป็นศึกษานิเทศก์
2. ศึกษานิเทศก์มีภาระงานอื่นๆ มากกว่าภารกิจตามมาตรฐานตำแหน่ง เช่น การเก็บข้อมูล การรายงานต่างๆ การทำผลงานเพื่อรองรับการประเมินสัมฤทธิผลและ PA ของผู้บริหารการศึกษา
3.ครูบางส่วนมีมุมมอง และทัศนคติ ว่า ศึกษานิเทศก์มีภาระงานหนัก มากกว่าการเป็นครู ศึกษานิเทศก์ไม่มีวันหยุด /ปิดเทอม และไม่มีความก้าวหน้าในการเปลี่ยนสายงาน รวมทั้งมาตรฐานของผลงานที่ เสนอขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ที่สูงขึ้น มีมาตรฐานที่สูงกว่า และซับซ้อนในเนื้องานที่เสนอขอฯ
4. คุณสมบัติในการขอใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ สูงกว่าทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น ต้องใช้วุฒิ ปริญญาโท ทางการศึกษาเท่านั้น

Advertisement

ในส่วนนี้ ทางผู้บังคับบัญชาทุกระดับเล็งเห็นความสำคัญของศึกษานิเทศก์ที่เป็นบุคลากรสำคัญของการขับเคลื่อนคุณภาพตามยโยบายของท่าน รมว.ศธ. ในทุกด้าน ซึ่ง สพฐ. โดยท่านเลขาธิการ กพฐ. ว่าที่ ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รวมถึง ก.ค.ศ. และทุกภาคส่วนกำลังดำเนินการเพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีขวัญและกำลังใจ มีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพตามลำดับ อีกทั้งยังมีการเตรียมการปรับบทบาทของศึกษานิเทศก์ให้ชัดเจนและตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image