สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นปธ.ประชุมมส.นัดแรก ทรงตั้ง ‘พระพรหมมุนี’ เป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ถือเป็นปฐมวาระภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในการนี้นี้สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในนามกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ถวายธูปเทียนแพ สักการะสมเด็จพระสังฆราช จากนั้นสมเด็จพระสังฆราช ประทานหนังสือที่ระลึก และเหรียญตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ออป แด่กรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูป ต่อมาที่ประชุมมส.ได้รับทราบพระราชดำรัส ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งคณะองคมนตรี โดยนพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชกระแสเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ความว่า “พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย” ทั้งนี้ที่ประชุมมส.น้อมรับพระราชดำรัส พร้อมแจ้งยังพระสังฆาธิการน้อมรับมาสู่การปฏิบัติให้เป็นหลักทางใจของประชาชนต่อไป

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ในการประชุมมส. สมเด็จพระสังฆราช มีพระลิขิตแจ้งต่อที่ประชุมมส. เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ให้ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถสมควรจักได้รับภารธุระในตำแหน่งเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กอบกาญจน์’พบช่องสตรีญี่ปุ่น/อินเดีย ชอบมวย-อาหารอีสาน เร่งจัดโปรแกรมดึงมาไทย
บทความถัดไป“จักรทิพย์”ฝากถึง”พระธัมมชโย”ขอให้กล้า..มีหมายจับต้องมอบตัว ยกตัวอย่าง”ชูวิทย์-สนธิ”