คณะเกษตรฯ ม.ขอนแก่น ยกเครื่องห้องสมุด เพิ่มพื้นที่พักผ่อน-สังสรรค์ สร้างแรงจูงใจ น.ศ.ใช้บริการ

นายมนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงห้องสมุด ในวาระฉลองครบรอบ 50 ปี มข.เมื่อปี 2557 และต่อเนื่องมาถึง ปี 2558 ว่า การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญนี้เน้นการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน และการทำวิจัยตามแนวคิด A space for living, learning, relaxing, and loving อีกทั้ง เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงริเริ่มแนวทางในการปรับปรุงห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อตอบสนองการทำงานของผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยการเพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือ และพื้นที่พักผ่อน หรือพบปะสังสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความคิด และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิชาการ โดยห้องสมุด Ag’s Library มีห้องสัมมนา หรือห้องประชุมกลุ่มย่อยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น smart tv, home theater, flipped chart, LCD ที่สามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่ม หรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย หรือดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบ flipped chart, PBL, RBL, social classroom นอกจากนี้ ยังมีบริการ e-book, e-journal ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศ และใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างสูงสุดเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

น.ส.คัมภีรพรรณ โนนทะคำจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข.กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนห้องสมุดจากอดีตที่มีแต่หนังสือ และโต๊ะเก้าอี้ ให้มีรูปแบบที่สดใส ทันสมัย มีความยืดหยุ่นในการใช้บริการมากขึ้น ทำให้นักศึกษานิยมมาใช้บริการ นอกจากนี้ การตกแต่ง บรรยากาศที่สวยงามโปร่งสบาย ยังสามารถสร้างความผ่อนคลายในการอ่าน และทบทวนความรู้ได้เป็นอย่างดี

“ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นห้องสมุด แต่กลับไม่มีหนังสือจำนวนมาก สามารถนำเครื่องดื่ม หรือขนมเข้ามารับประทานได้ ขณะเดียวกันนักศึกษาต้องมีวินัยในการรักษาความสะอาด เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมร่วมกัน บรรยากาศที่คุยกับเพื่อนๆ ได้ ก็ถือเป็นการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การมีความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนได้เป็นอย่างดี” น.ส.คัมภีรพรรณกล่าว

มข2

มข3

มข4

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไฟไหม้บ้านพักขรก. เหลือแต่ซาก เจ้าของแทบขาดใจ!สุนัขเลี้ยง 2 ตัวดับคากองเพลิง
บทความถัดไปผู้ว่าฯเชียงใหม่นำทีม ‘เตวแอ่วเวียง-เดินเที่ยวเมือง’ ชูชมวิถีชุมชน