ชงกกอ. สั่ง 9 มหา’ลัยเอกชน งดรับนักศึกษา ใน 98 หลักสูตร

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีคำสั่งคสช.ที่39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 นั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ลงนามในหนังสือไปถึง คสช.เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ได้มีการใช้อำนาจตามคำสั่ง คสช.ดังกล่าวในการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่งที่ถูกร้องเรียนว่าจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 9 แห่งที่ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลมา โดยพบว่ามีหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งสิ้น 98 หลักสูตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ก็ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา ส่วนจะดำเนินการอย่างไรเป็นอำนาจของ คสช. ทั้งนี้ คสช.ได้ถามกลับมายังศธ. ว่า สามารถดำเนินการอย่างไรได้ ซึ่ง สกอ.ตอบมาว่า ปัจจุบันมีพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2550 ที่ให้อำนาจ รัฐมนตรีว่าการศธ. ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า หลังจากใช้อำนาจหัวหน้า คสช.ในการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ถูกร้องเรียนทั้ง 10 แห่ง พบว่า มี 98 หลักสูตร ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่มีมาตรฐานหลักสูตรต่ำกว่า โดยเป็นหลักสูตรนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร และหลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร ตนจึงจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) วันที่ 8 มีนาคมนี้พิจารณา ให้ทั้ง 98 หลักสูตรดังกล่าวงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ส่วนนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ก็ให้โอนไปเรียนสาขาเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่น หรือไม่ก็ต้องดำเนินการจัดการให้ได้มาตรฐานอุดมศึกษาโดยเฉพาะกรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ

บทความก่อนหน้านี้แกร็บ จับมือ 8 สถาบันการเงิน มอบโปรโมชั่น “ใช้แกร็บเพย์ เพื่อสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า” เมื่อชำระผ่านบริการ แกร็บเพย์
บทความถัดไปเดนท์สุ อีจีส เน็ตเวิร์คฯ ประกาศเป็นผู้นำด้านโฆษณาและการสื่อสารอย่างครบวงจร ในยุค Digital Economy