ว.นานาชาติ ศิลปากร แถลงเปิดหลักสูตรอินเตอร์ 2 ปริญญา 18 พ.ค.

ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมบัณฑิตรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล ในปีการศึกษา 2560 จึงเปิดรับสมัครนักศึกษา 6 หลักสูตร จุดเด่นเป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองปริญญา โดยได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในสาขาต่าง ๆ อาทิ
ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (B.B.A. in Luxury Brand Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับ PSB Paris School of Business แห่งกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (B.B.A. in Event and Leisure Marketing) หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ร่วมกับ Rennes School of Business แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ผศ.ดร.สมพิศ กล่าวต่อว่า หลักสูตรศิลปบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (B.F.A. in Digital Communication Design) หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา โดยร่วมมือกับ Birmingham City University มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร วิทยาลัยนานาชาติยังมีหลักสูตรในระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (M.B.A. in Hotel and Tourism Management (International Double Degree Program) เป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับ Vatel International Business School แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (M.B.A. in International Business) เป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา ที่มีความร่วมมือกับ Birmingham City University แห่งสหราชอาณาจักร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Ph.D. in International Business) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่เน้นการสร้างสรรค์ธุรกิจระหว่างประเทศให้ยั่งยืนโดยความเข้าใจในวัฒนธรรมอันหลากหลาย โดยกำหนดรับสมัครภาคเรียนที่ 1/2560 สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม ณ วิทยาลัยนานาชาติ โทร 02-880-8361-3, 02-849-7522 หรือ http://www.suic.org/


“วิทยาลัยนานาชาติ จะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรสองปริญญา ในวันที่ 18 พฤษภาคม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เวลา 13.00 น.-17.00 น. ภายในงานได้จัดแนะนำหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมวิทยากรและศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ภายในงาน ดูรายละเอียดทาง http://www.suic.org/”ผศ.ดร.สมพิศกล่าว

บทความก่อนหน้านี้เมืองตรัง ฝากขัง ร.ต.ต.-ลูกน้อง คนสนิทอดีตส.ส.เมืองคอน หลังค้นบ้านพบสิ่งผิดกม.อื้อ เตรียมขยายผล
บทความถัดไปปลัดแรงงาน คาด 1-2 เดือนบังคับใช้สิทธิประโยชน์แรงงานนอกระบบ