46ศาสตร์พระราชา สู่จิตรกรรม ‘พระที่นั่งทรงธรรม’

นายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรเชี่ยวชาญ สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ผู้ออกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม ประดับพระเมรุมาศในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภาพจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมทั้ง 3 ด้านแสดงเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 46 โครงการ จำแนกเป็น ด้านที่ 1 โครงการพระราชดำริส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม 19 โครงการ รับผิดชอบในการเขียนภาพและลงสีโดยข้าราชการสำนักช่างสิบหมู่และจิตอาสาเข้าช่วย,

ผนังด้านที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 13 โครงการ รับผิดชอบโดยวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผนังด้านที่ 3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคกลางและภาคใต้ รวม 14 โครงการ รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

สำหรับความคืบหน้าการออกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมทั้ง 3 ด้าน 46 โครงการนั้น นายมณเฑียร ได้ปรับภาพร่างลายเส้นให้เป็นภาพที่ต่อเนื่องกันไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ที่ผ่านมานายมณเฑียร ได้หารือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง และข้าราชการสำนักช่างสิบหมู่ในหลักการเบื้องต้นในการเขียนภาพจิตรกรรมเพื่อนำไปขยายลงสีบนผ้าใบแคนวาส ณ โรงเขียนผนังจำลองชั่วคราว ขนาดเท่าจริง อาคารประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ คาดว่าจะสามารถเริ่มเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผ้าใบแคนวาสได้ภายในสัปดาห์หน้า หลังแล้วเสร็จจะนำไปติดตั้งที่ฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมที่สนามหลวงประมาณเดือนกันยายนต่อไป โดยภาพร่างจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมทั้ง 3 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้

ผนังด้านที่ 1 โครงการพระราชดำริส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม 19 โครงการ

ผนังด้านที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 13 โครงการ

 

 

ผนังด้านที่ 3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคกลางและภาคใต้ รวม 14 โครงการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon