สวนกุหลาบนนท์ คว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Junior Water Prize 2017


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้แก่ นายพีรนัฐ มีชัย นายปารเมศ มหาศักดิ์พิทักษ์ และนายณภัทร ยอดรักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 ในผลงานเรื่องเรือต้นแบบ “เรือพลังงานสะอาด” ในงาน Thailand Junior Water Prize 2017 ในรอบชิงชนะเลิศ ที่ศูนย์การค้าสยามเซนเตอร์ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Stockholm Junior Water Prize ที่ประเทศสวีเดน โดยมี น.ส.สุดารัตน์ ปานทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอน และนายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง นักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มีนโยบายการเรียนการสอนมุ่งสู่การศึกษา 4.0 ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้