กศน.จับมือ’กอ.รมน.’อบรม’ประวัติศาสตร์ชาติไทย-บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย’

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษก ศธ. แถลงภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ผู้บริหาร กศน. ระดับอำเภอ และครู กศน.ตำบล ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,016 คน โดยจัดอบรมเป็นกลุ่ม/ศูนย์จังหวัด รวม 17 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน โดย กศน.ส่วนกลางได้จัดอบรมไปแล้วจำนวน 550 คน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ถือเป็นการนำร่องและต่อยอดทัศนคติผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องไปดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สำหรับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้อย่างจริงจังต่อไป เพราะหากทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้ และสามารถพัฒนาความเจริญก้าวหน้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและพลวัตรโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

บทความก่อนหน้านี้“อาร์เอส” ปลื้ม “ไลฟ์สตาร์” ดันรายได้-กำไรโตพรวด ปรับแผนดันธุรกิจสุขภาพความงามเป็นธุรกิจหลักคู่ช่อง8
บทความถัดไปตร.จับหนุ่ม”จยย.”รับจ้าง ยิงเมียดับต่อหน้าลูก สารภาพเหตุทะเลาะมีเมียเยอะ