วิศวะ มข.เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ ปั้นวิศวกรอินเตอร์รองรับตลาดอาเซียน

นายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ ผลงานด้านวิชาการ และงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ที่สะสมมานานกว่า 53 ปี จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพสูงในทุกระดับ และมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งใน และต่างประเทศ จากความพร้อมทางด้านศักยภาพการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม และหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล โดย 4 หลักสูตร สามารถรองรับนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยเน้นการเปิดให้มีสาขาวิชาหลากหลาย มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร และการทำงานที่เกี่ยวข้อง และยื่นขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรได้

“หลักสูตรดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรเพื่อทำให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่จะผลิตวิศวกร ที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ที่ทำงานได้ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ทั้งนี้ วิชาชีพวิศวกรเป็น 1 ใน 7 ของวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะที่เอเชียเองมีความต้องการอาชีพทางด้านวิศวกรรมในทุกสาขา สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในไทยที่ต้องการแรงงานในอาชีพที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลให้ตลาดแรงงานด้านอาชีพวิศวกรกว้างขึ้น ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้ประเทศมีนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” นายอภิรัฐ กล่าว

น.ส.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มข.กล่าวว่า สำหรับ 4 หลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะเปิดสอน ประกอบด้วย 1.หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ จากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้มีการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้าขยายตัวมากขึ้น หลักสูตรนี้จึงรองรับในเรื่องของการวางแผนการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การขนถ่ายวัสดุ การจัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิต เป็นต้น ซึ่งควบคุมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอย่างดี 2.หลักสูตรวิศวกรรมเคมี เมื่อก้าวเข้าสู่การค้าเสรี ผลที่ตามมาคือภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ จะขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงทำให้จำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรทางด้านวิศวกรรมเคมีมากขึ้น ในการเรียนการสอนเราเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในแวดวงอุตสาหกรรม 3.หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับ 3G 4G และ 5G ยุคดิจิตอลการสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัด หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนรู้จักโครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง การสื่อสารเคลื่อนที่ การสื่อสารแบบบรอดแบนด์ เป็นต้น และ 4.หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิตอล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรสื่อดิจิตอลเพื่อรองรับสายงานสื่อดิจิตอล ตามแนวโน้มของโลกปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์

“หลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมก้าวเข้าสู่สายงานวิศวกรรมสื่อดิจิตอล เช่น การประมวณผลสื่อดิจิตอล ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสื่อประสม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเกมส์ การออกแบบเกมส์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โมเดล และแอนิเมชั่น 3 มิติ เป็นต้น สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ต้องการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ลองพิจารณาสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.หลักสูตรนานาชาติ ด้วยระบบรับตรง เปิดรับสมัครวันที่ 1-23 มิถุนายน ดูรายละเอียดได้ที่ www.en.kku.ac.th และ https://www.facebook.com/EngineeringKKU/ โทร 0-4336-2145-6 ต่อ 712” น.ส.ขนิษฐา กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สภาล่างญี่ปุ่นผ่านกฎหมายสละราชย์แล้ว รอเห็นชอบจากวุฒิสภา ตราเป็นกฎหมายสัปดาห์หน้า
บทความถัดไป‘เอกนัฏ’ สวนกลับ ‘วัฒนา’ ไม่รู้จริงหรือแกล้ง เเจง กปปส.กลับ ปชป.เพื่อร่วมมือปฏิรูปประเทศ