ม.เกษมบัณฑิตขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาพัฒนาการศึกษาชาติ

นายเสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้บริหารต้องการให้เป็นองค์กรแห่งมรดกทางสังคม จึงตระหนักและให้ความสำคัญในการสานต่อนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมมีความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ในบริบทของบทบาทต่างๆและที่สำคัญมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาน้อมนำและเห็นความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันนี้มหาวิทยาลัยเชื่อว่าบัณฑิตและบุคลากรทุกภาคส่วนพร้อมแล้วที่จะมีส่วนร่วมในการเดินหน้าประเทศไทยกับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมในมิติที่หลากหลาย และเพื่อเป็นการสานต่อแนวนโยบายแห่งรัฐที่ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดโครงการบริการทางวิชาการด้วยการนำศาสตร์พระราชาไปพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสูตร “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ด้านนายรัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า การศึกษาเป็นต้นทางของการพัฒนาประเทศดังนั้นการสร้างเมล็ดพันธุ์ทุนมนุษย์ให้มีความพร้อมในการแข่งขันสำหรับโลกในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรต้นทางที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในหลักสูตร์ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลตลอดจนสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ สำหรับหลักสูตรดังกล่าวไม่ใช่เหมาะเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจและอยากจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ผู้สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-320-2777 ต่อ 1340, 1418 หรือ 089-2003478 www.kbu.ac.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“อนุพงษ์” ไขแนวคิดยุบรวม อปท. เหตุไม่อยากให้เป็น “เตี้ยอุ้มค่อม”
บทความถัดไปผัวช็อก! กลับมาห้องเจอเมียรัก ถูกบีบคอ-ทุบหน้าเละ ตายสยองคาที่นอน(คลิป)