สสวท.จัดประกวดผลงานวิจัยวิทย์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน

นายสัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สสวท.จัดโครงการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยผลงานของนักเรียนที่ผ่านมา จะเป็นไปตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการ จะได้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลายมากขึ้น ซึ่งผลงานวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก มีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ศึกษาถึงปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบ ผลงานนักเรียนแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ ความคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และเป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยการทำงานวิจัยจะได้รับความร่วมมือจากครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน จึงเชื่อว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือกันสร้างความยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มนุษย์ทั้งโลกกำลังเผชิญ โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  สสวท.จึงกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริง โดยการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งแต่ละปีจะมีผลงานวิจัยของเยาวชนไทยในโครงการ GLOBE จากทุกภูมิภาค ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมปลาย โดย สสวท.มุ่งหวังให้เยาวชนมีความรักในสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา

“ในงานมีตัวอย่างผลงานวิจัยระดับโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด เช่น การศึกษาชนิดของดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งทะเล การศึกษาพันธุ์ข้าวทนแล้งจากการเปลี่ยนสีของใบข้าวกับอุณหภูมิของดิน การศึกษาการสูญเสียความชื้นของดินนาใน จ.สิงห์บุรี ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อความหนาแน่นของหิ่งห้อย ณ บ้านพร้าว ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การศึกษาปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางเคมีของน้ำที่มีผลต่อการแพร่กระจายของแมงกระพรุนน้ำจืด กรณีศึกษาแก่งกะเกาอำเภอหว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เป็นต้น” นายสัญญา กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ Think Tank: คนอังกฤษปฏิเสธ ‘ฮาร์ดเบร็กซิท’
บทความถัดไปยักษ์ใหญ่เวสเทิร์นฯเล็งยื่นบีโอไอขอขยายลงทุน ชูไทยฐานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโลก