กมว.ไฟเขียวใบวิชาชีพทางการศึกษา 1,948 ราย พร้อมต่อตั๋วครู 7,049 ราย 4 ครูพี่เลี้ยง-ธุรการขาดคุณสมบัติ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (กมว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะอนุกรรมการ กมว.ได้พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 1,948 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1,255 ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 549 ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 53 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 91 ราย นอกจากนี้ ยังอนุมัติต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 7,790 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ดังนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 7,049 ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 623 ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 55 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 63 ราย

นายกมลกล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ยังพบปัญหาการขาดคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ราย ซึ่งบรรจุในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และครูธุรการ แต่สถานศึกษามอบหมายให้รับผิดชอบการสอนในการปฏิบัติการสอนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการ กมว.ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสของผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯที่ยังขาดคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่งจะได้นำรายงานปัญหาในที่ประชุมอนุกรรมการ กมว.ครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขว่าครูพี่เลี้ยงและครูธุรการเหล่านี้จะมีคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯได้หรือไม่ในอนาคต

บทความก่อนหน้านี้ฝากขังหนุ่มโหดซ้อม แฟนท้อง 2 เดือนดับ เผยผู้ตายขอเลิกเลย ลงไม้ลงมือล้มหัวฟาดพื้น
บทความถัดไปหนุ่มคลุ้มคลั่งใช้มีดแทงตัวเอง เลือดอาบ อ้างมีคนตามเอาชีวิต