น.ร.ทุ่งฟ้าวิทยาคม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า

นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อ.บ้านตาก จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ร่วมประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (พระธาตุน้อย) ที่วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นพร้อมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ทั้งนี้ ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการสักการะองค์พระบรมธาตุ และบวงสรวงขอพรเทวดาในการเริ่มฤดูทำนา ประเพณีดังกล่าวจะกระทำในวันขึ้น 14 และ 15 ค่ำ เดือนเก้าเหนือ ในแต่ละปีวันที่ และเดือนไม่ตรงกัน เพราะนับตามปฏิทินล้านนา จะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ผู้คนที่ศรัทธาในองค์พระบรมสารีริกธาตุจะจัดเตรียมเครื่องคาว หวาน ธูป เทียน ดอกไม้ตกแต่งประดับประดาสวยงาม บูชาเครื่องสักการะขอพรให้การทำนาลุล่วงไปด้วยดี ฝนตกตามฤดูกาลในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า เพื่อเป็นการบูชาสักการะเหล่าเทพยดา และขอพรให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวนาในการเริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า มองเทศมองไทย : โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร
บทความถัดไปติดตามสถานการณ์ผลผลิตสับปะรด ปี 60 เตรียมแผนแก้ปัญหาผลผลิตกระจุกตัว