27 มิถุนา สถาปนา “ธรรมศาสตร์” เปิดภาพแห่งจิตวิญญาณพร้อมเอกสารยุคแรกตั้ง

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

27 มิถุนายน 2477 วันสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
ย้อนไปก่อนหน้านั้น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ.2476 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเพื่อราษฎรแห่งแรกตามหลัก 6 ประการของคณะราษฎรและ ดร. ปรีดี พนมยงค์ โดยหลักที่ 6 กล่าวว่า “จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร”

ต่อมา วันที่ 27 มิถุนายน 2477 สมเด็จฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที่ 7 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีสถาปนา โดยมี ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การ กล่าวรายงาน

ในปีแรก มีผู้สมัครเรียน 7,094 คน

สำนักหอสมุดได้รับการก่อตั้งในปีเดียวกัน แต่เปิดให้บริการได้ครั้งแรก เมื่อปี 2479 เดิมเป็นแผนกตำราและห้องสมุด

พ.ศ. 2480 มีการตราข้อบังคับให้เปิดชั้นเตรียมปริญญา โดยกำหนดให้รับผู้สอบไล่ได้ชั้นมัธยมบริบูรณ์เข้าศึกษา 2 ปี เพื่อเตรียมคนเข้าศึกษาหลักสูตร “ธรรมศาสตร์บัณฑิต”

เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

และต่อไปนี้คือภาพชุดและเอกสารส่วนหนึ่งในยุคแรกตั้ง ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย

ภาพวันสถาปนามธ. 27 มิถุนา พ.ศ.2477 สมเด็จฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีสถาปนา

 

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก “ธรรมศาสตรานุกรม 80 ปี

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มหลับใน ควบซีอาร์วีวูบ!เสียหลักลงสระน้ำจมเกือบมิดหลังคา โชคดีลดกระจกหนีทัน
บทความถัดไปช็อกโลก! ‘ซง จุงกิ’ หย่าฟ้าแลบ ‘ซง เฮเคียว’ ปิดตำนานรักซุปตาร์เกาหลี