‘อาชีวะ’รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพียบ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากร หน่วยงาน และสถานศึกษา รวมทั้งโครงการดีเด่นทั้งในส่วนกลาง และระดับเขตพื้นที่ฯ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล MOE AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลประจำปีที่ทรงคุณค่า โดยสอศ.เข้ารับรางวัลและโล่เกียรติยศ ใน 5 สาขา คือ สาขาป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค(วท.)กาฬสินธุ์ วท.สระแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จ.นนทบุรี ประเภทบุคคล ได้แก่ นายบุญช่วย กั้วศรี ผอ.วท.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ(วก.)สตึก สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ วท.นครนายก วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.)ลำปาง วก.เกาะคา จ.ลำปาง วก.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (ประเภทบุคคล) ได้แก่ นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผอ.วอศ.สิงห์บุรี นายธีรกรณ์ พรเสนา วก.สตึก จ.บุรีรัมย์ ประเภทโครงการ ได้แก่ นายวิโรจณ์ ทองเรือง วท.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ได้แก่ นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล วท.จันทบุรี และสาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้แก่ น.ส.ปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผอ.วท.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รัฐ-เอกชน พาเหรดปรับขึ้นจีดีพี… สะท้อนศก.ไทยดีจริงหรือ?
บทความถัดไปBack to the IChO : เจาะเวลาหา ‘เคมีโอลิมปิก’