พิษเงินทอน!บ.เอกชนไขก๊อก9หลักสูตรรวด มหาลัยรัฐ-เอกชน-มรภ.ยุบคอร์ส สพค.ถก’550’หน่วยสกัดเอาเปรียบครู

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาหรือคูปองพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ที่กำหนดให้ครูต้องพัฒนาตัวเองอย่างน้อย 12-20 ชั่วโมงต่อปี ว่า ในวันที่ 16 สิงหาคม ตนจะประชุมหารือกับนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะประธานคลัสเตอร์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา นายมนตรี แย้มกสิกร ตัวแทนสถาบันคุรุพัฒนา ทีมกฎหมายและทีมระบบของสพฐ.โดยจะนำผลการประเมินของทีมระบบ ความคิดเห็นของครูผ่านทางโซเชียลมีเดีย ตลอดจนขณะนี้มีหน่วยจัดบางหน่วยขอถอนตัว เข้าหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและไม่ให้มีการเอาเปรียบเกิดขึ้นทั้งกับครูและหน่วยจัดอบรม เบื้องต้นตนมีแนวทางอยู่ในใจบ้างแล้วแต่อยากรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม หลังได้ข้อสรุปแล้วจะจัดประชุมหน่วยจัดอบรมทั่วประเทศ 550 หน่วยต่อไปซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวัน


นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้ากรณีที่ทีมกฎหมาย สพฐ.ทำหนังสือถึงบริษัทที่จัดอบรมขอให้ชี้แจงกรณีมีข่าวว่าจะจัดอบรมไม่ครบ 4 วัน ตามรายละเอียดโครงการ โดยจะทอนเงินคืนครู 2,000 บาทนั้น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม บริษัทดังกล่าวได้ทำหนังสือตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยแจ้งว่าขอยกเลิกรุ่นการจัดอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม และวันที่ 26-27 สิงหาคม โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล เท่ากับว่าบริษัทดังกล่าวขอยกเลิกการจัดอบรมทุกหลักสูตรรวม 9 หลักสูตร ถึงแม้ว่าการอบรมจะยังไม่เกิดขึ้น แต่ความเสียหายอาจเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากครูบางส่วนอาจจองตั๋วเดินทางและจองที่พักแล้ว ดังนั้นในวันที่ 16 สิงหาคม ตนจะหารือกับทีมกฎหมายกรณีที่ต้องเรียกค่าเสียหายกับบริษัทดังกล่าวด้วย พร้อมกันนั้นจะมีลิสต์รายชื่อครูออกมาแล้วให้ครูเลือกช้อปปิ้งหลักสูตรใหม่และเงินกลับสู่ยอดเดิมของครู
“นอกจากบริษัทเอกชนดังกล่าวแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยรัฐในภาคใต้และมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งถอนบางหลักสูตรด้วย บางแห่งเกิดจากการที่มีครูลงทะเบียนมาก หน่วยจัดอาจเกรงว่าวิทยากรไม่เพียงพออาจส่งผลต่อคุณภาพได้ จึงได้ยกเลิกบางรุ่น ทั้งนี้ทีมระบบกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลว่าหน่วยจัดใดบ้างที่ขอยกเลิก ยกเลิกหลักสูตรอะไรบ้างและด้วยเหตุผลอะไร” นางเกศทิพย์กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ออกหมายเรียก! นักวิชาการ-น.ศ. ถือป้าย’เวทีวิชาการ ไม่ใช่ค่ายทหาร’ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.
บทความถัดไปตร.เช็กมือถือ”ผอ.สาว”โผล่จุดสุดท้ายที่ดง”กับระเบิด”ชายแดนที่น้ำยืน(คลิป)