ด่วน!!มทร.ธัญบุรี รับโควตา ปวช./ปวส. เฉียดพันคน

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับคณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเปิดรับทั้งหมดจำนวน 936 คน ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2560 วันสุดท้ายชำระเงินในระบบได้ถึงเวลา 22.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-549-3615

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image