สพม.เขต 5 ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงาน เน้นธรรมาภิบาล-โปร่งใส-ต้านคอร์รัปชั่น

 

น.ส.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 5 (สิงห์บุรี, ลพบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง) กล่าวในการประกาศเจตจำนงร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิด เที่ยงตรง และด้วยความมีสติ และพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม และมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จะยึดมั่นทำให้ สพม.เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัดเป็นส่วนราชการปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้ 1.ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด 2.ปลูกฝัง และสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ รวมถึง มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 3.ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น 4.ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 5.ร่วมมือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 6.จัดให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู นักเรียนในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม และ 7.ร่วมจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ

“หากพบเบาะแสผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด สพม.เขต 5 ปฏิบัติงานทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่ สพม.เขต 5 บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี หรือโทรแจ้งนิติกร ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร 0-3650-7454 ต่อ 108

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พิธีประกาศผลรางวัล “SME Innovation Champion Product Awards 2017”
บทความถัดไป“ชีวาทัย”คาดอสังหาฯกระเตื้องท้ายปี-ตั้งเป้าดันรายได้ปีนี้ทะลุ2พันล.