ร.10 เสด็จฯ พระราชพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 18 ต.ค.เผยฤกษ์มงคล 17.19-21.30 น.

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการหารือเตรียมการจัดพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า ที่ประชุมได้หารือการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ในวันที่ 18 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยถือฤกษ์มงคลตั้งแต่ 17.19-21.30 น.การเตรียมความพร้อมการจัดพระราชพิธีครั้งนี้ ยึดรูปแบบครั้งพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี งานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยมอบหมายให้กรมศิลปากร สำนักพระราชวัง และสำนักนายกรัฐมนตรี ดูรายละเอียดการจัดทำบัญชีเชิญแขก จำนวน 17 กลุ่มด้วยกัน เช่น องคมนตรี สำนักพระราชวัง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตุลาการ คณะรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร วธ.และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 200 คน อีกส่วนจะเป็นเรื่องของการเตรียมงานพระราชพิธี มอบหมายให้กรมศิลปากรจัดเตรียมเครื่องประโคม ส่วนสำนักพระราชวัง ให้สำนักพระราชวังจัดเตรียมแท่นพระราชอาสน์ การกำหนดจุดพระแท่นสายสูตร หรือเส้นด้ายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับโยงไปเพื่อยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ การจัดเก้าอี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะเฝ้ารับเสด็จฯ ที่ชั้นลดพระที่นั่งทรงธรรม รวมถึง ยังมีเรื่องการจัดเครื่องดื่ม การถ่ายทอดสด เส้นทางรถ การรักษาความปลอดภัย และการดูแลสื่อมวลชน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ


นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ในส่วนของการจัดสร้างพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรนั้น ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือขั้นตอนการแต่ละชั้นมาประกอบ เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ