สพม.19 บรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 19 อัตรา

 

นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตามที่ สพม.19 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัด สพม.19 ผลการคัดเลือก ดังนี้

จ.เลย ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาไทย น.ส.ชญานี แก้วกัลยา บรรจุที่โรงเรียนเลยพิทยาคม และ น.ส.จีระนันท์ ธรรมโชดก บรรจุที่โรงเรียนเลยพิทยาคม, วิชาเอกคณิตศาสตร์ นายณรงค์ศักดิ์ สอนสุภาพ บรรจุที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา, วิชาเอกเคมี น.ส.ดลนภา วิจิตรปัญญา บรรจุที่โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา, วิชาเอกชีววิทยา นายจีระศักดิ์ เหมบุรุษ บรรจุที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา, วิชาเอกฟิสิกส์ นายธนัญชัย อาจปาสา บรรจุที่โรงเรียนภูเรือวิทยา และ น.ส.ธารดา ปริสัตตะ บรรจุที่โรงเรียนท่าลี่วิทยา, วิชาเอกสังคมศึกษา นายธนกฤต จันทร์อ้วน บรรจุที่โรงเรียนเลยพิทยาคม, วิชาเอกภาษาอังกฤษ น.ส.สรินนา วงษ์ป้อง บรรจุที่โรงเรียนเชียงคาน, วิชาเอกพลศึกษา นายจักรกฤษณ์ ครอบบัวบาน บรรจุที่โรงเรียนท่าลี่วิทยา, วิชาเอกทัศนศิลป์ น.ส.ลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร บรรจุที่โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม และวิชาเอกนาฏศิลป์ น.ส.คนางค์ เชื้อบุญมี บรรจุที่โรงเรียนเชียงคาน

จ.หนองบัวลำภู ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาไทย น.ส.จิตรกัญญา โนนเฮ้า บรรจุที่โรงเรียนนาวังศึกษาวิช, วิชาเอกภาษาอังกฤษ น.ส.ศิริษา ศรีจันทร์โท บรรจุที่โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม, วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป น.ส.ปาริสา ชอบตรง บรรจุที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร, วิชาเอกฟิสิกส์ น.ส.รติกานต์ ทองใบ บรรจุที่โรงเรียนนาแกวิทยา, วิชาเอกเคมี นายเจษฎา แข็งฤทธิ์ บรรจุที่โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์, วิชาเอกชีววิทยา น.ส.มุทิตา ตรีเดช บรรจุที่โรงเรียนสุวรรณคูหาวิทยาสรรค์ และวิชาเอกศิลปศึกษา น.ส.ชนมพรรษ เทียมดวงแข บรรจุที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon