‘สวนดุสิต’เปิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พร้อมเปิดรับน.ศ.ภาคปกติปี’61

นายศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยถึงการเปิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง (School of Law and Politics) ว่า การจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นการการบูรณาการองค์ความรู้และจัดรวมหลักสูตรที่มีพื้นฐานทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์และใกล้เคียงกัน ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และปริญญาเอก อาชญาวิทยาความยุติธรรมและสังคม พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตรด้วยการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะในการอ่านและการย่อความ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในศาสตร์แบบบูรณาการ วางรากฐานของกฎหมายมหาชน สถาบันการเมือง และหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งผ่านการพิจารณาและวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาทิ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

“ขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วในการจัดตั้งเป็นโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 จึงพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษาปี 2561 หากสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือ www.entrance.dusit.ac.th หรือโทร 0-2244-5555” อธิการบดีม สด.กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image